Päivänsalo

Kunta: Hollola
Suojeluvuosi: 2021
Pinta-ala: 24 ha

Päivänsalo on noin kahdenkymmenenneljän hehtaarin metsäalue Paimelassa, Lahden ja Vääksyn välillä. Suojelualue sijaitsee päättyvän tien päässä hiljaisella seudulla. Valtaosan alueesta muodostaa järeä, yli satavuotias kuusimetsä, joka kasvaa lehtomaisella kankaalla. Metsässä on myös komeita haaparyhmiä, pieniä kallioita tihkupintoineen, kaksi soistuvaa painannetta ja kalliomännikkö palleroporonjäkälineen. Länteen laskeva rinne kasvaa nuorempaa lehtipuustoa, joka on luonnontilaisesti kylväytynyt, joukossaan arvokkaita lehtipuita kuten metsälehmusta.

Päivänsalon yhteyteen on suojeltu myös siihen liittyvä erillinen metsäkappale, kun ministeri ja pitkäaikainen kansanedustaja Pertti Salolainen keräsi 80-vuotisjuhlapäivänsä kunniaksi WWF:n Oma keräyksen kautta 26 000 euroa metsien suojeluun. WWF ja Salolainen päättivät lahjoittaa Luonnonperintösäätiölle keräyksen tuoton, jolla voitiin suojella noin 2,5 hehtaaria puustoista ikimetsää. Pertti Salolainen on WWF Suomen perustaja ja kunniapuheenjohtaja sekä Luonnonperintösäätiön pitkäaikainen tukija.

Salolaisen syntymäpäiväkeräyksen varoilla ostettava Päivänsaloon kytkeytyvä alue nimetään Pertinkulma kakkoseksi. Pertinkulma ykkönen, jonka oston Salolainen rahoitti vuonna 2016, sijaitsee Paimelan Koirasuonmäellä. Se on linnunteitse melko lähellä Päivänsaloa samoin kuin Kullerolehdon suojelualue.

Päivänsalo ja Pertinkulma kakkonen ovat tärkeä lisä Paimelan arvokkaaseen suojelualueiden saaristoon, toisiaan lähellä sijaitsevien suojelualueiden ketjuun, joka muodostaa ekologisesti merkittävän vanhojen metsien verkoston Päijät-Hämeessä.

Suojele pala ikimetsää

Päivänsalo

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Kuvagalleria

Vanhaa kuusimetsää lehtomaisella kankaalla, komeita haaparyhmiä, pieniä kallioita tihkupintoineen, kaksi soistuvaa painannetta ja kalliomännikkö palleroporonjäkälineen.
Shopping Cart
Scroll to Top