Myllyniitty

Kunta: Valkeakoski
Suojeluvuosi: 2021
Pinta-ala: 18 ha
Myllyniityn suojelualue Valkeakoski

Myllyniitty sijaitsee Valkeakosken Painossa ja ulottuu Painonjärven rantaan. Suojelualueeseen kuuluu kaunis, luonnonuomassa juokseva pikkujoki, joka laskee Isosta Leppäjärvestä Painonjärveen. Joki on alkupäästään täynnä pieniä ryöppyäviä koskia – maasto putoaa tällä välillä yli 20 metriä.

Myllyniitty saatiin hankittua tarjouskilpailusta, johon oli ehtinyt tulla useita tarjouksia. Epätavallista alueessa on sen suuri lehtipuuvaltaisuus – valtaosa alueesta on pääpuulajiltaan rauduskoivua tai haapaa. Muu kuin suojeluratkaisu olisi tuonut alueelle ankaraa raivausta, kun taas suojeltuna puuston monikerroksinen rakenne saa säilyä ja kehittyä.

Erityisen ilahduttavaa on, että metsään sisältyy arvokas sinivuokkotyypin lehtokuusikko, jossa asustaa liito-orava. Liito-oravasta oli maininta jo myyntiesitteessä, mutta maastokatselmuksessa löytyi toinenkin liito-oravan reviiri.

Myllyniityn maapohja on kauttaaltaan rehevää, lehtomaista kangasta. Kosteimmilla paikoilla esiintyy myös arvokasta aitoa lehtoa, maamme luontotyypeistä vehmainta. Metsän sisään jää myös muutama vanha niitty. Myllyniityn halki kulkee ulkoilupolku Pirkan Taival, joka myötäilee sähkölinjaa.

Aivan lähimaastossa on lisäksi kolme muuta suojelualuetta, niistä suurimpana Rehuistenvuori. Myllyniitty toimii näitä kolmea yhdistävänä suojelusaarena.

Loppuvuodesta 2021 Myllyniitty laajeni metsäkauppojen myötä kolmella hehtaarilla.

Kuvagalleria

Myllyniityn maapohja on kauttaaltaan rehevää, lehtomaista kangasta. Kosteimmilla paikoilla esiintyy myös arvokasta aitoa lehtoa, maamme luontotyypeistä vehmainta. Metsän sisään jää myös muutama vanha niitty.

Suojele pala ikimetsää

Myllyniitty

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top