Myllyniitty

Kommun: Myllyniitty
Skyddsår: 2021
Område: 18 ha
Myllyniityn suojelualue Valkeakoski

Myllyniitty ligger i Paino i Valkeakoski och sträcker sig ända till sjön Painonjärvis stränder. I det här naturskyddsområdet ingår en vacker liten älv i en naturlig fåra som börjar i sjön Iso Leppäjärvi och mynnar ut i Painonjärvi. Den första delen av älven är full av små, störtande forsar – här kan skillnaderna i terrängen ibland vara mer än 20 meter.

Stiftelsen lyckades köpa Myllyniitty genom anbudsförfarande där det redan kommit in flera anbud. Området är ovanligt lövträdsdominerat – i största delen av området är det huvudsakliga träslaget vårtbjörk eller asp. Om området inte hade skyddats skulle det ha genomförts kraftig röjning, medan trädbeståndets struktur i flera skikt nu får bevaras och utvecklas.

Jordmånen på hela Myllyniittys område är bördig, lundartad mo. I de fuktigaste delarna förekommer det också värdefull äkta lund, som är den lummigaste av alla naturtyper i vårt land. Inuti skogen finns också några gamla ängar. Myllyniitty korsas av vandringsleden Pirkan Taival, som följer elledningen.

Helt i närheten finns också tre andra naturskyddsområden; Rehuistenvuori är det största av dem. Myllyniitty fungerar som en ö som förenar de här tre naturskyddsområdena.

Bildgalleri

Skydd en bit urskog

Myllyniitty

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen