Lukko

Kunta: Hämeenlinna
Suojeluvuosi: 2012
Pinta-ala: 3 ha

Hauhon Matkantaan kylässä sijaitsee säätiön pieni metsäalue Lukko. Pinta-alaa säätiön omistukseen syyskuussa 2012 siirtyneellä metsällä on vain kolme hehtaaria.

Lukko on luonnoltaan kuitenkin hyvin rehevä ja monipuolinen. Keskiosassa kasvaa vanhaa, sammalpohjaista kuusikkoa ja pohjoispäässä on pieni suo. Eteläosaa hallitsee luode-kaakkosuuntainen kalliojyrkänne, jonka alla kasvaa metsälehmusta. Jyrkänteen lähellä metsä jatkuu kosteapohjaisena ja lehtipuuvaltaisena.

Myös Lukon sijainti tukee sen suojelua - sijaitseehan se asumattomalla metsäseudulla Hauhon Ilmoilanselän ja Vuolijoen välissä, entisellä Lahonmaalla, hauholaiskylien yhteisellä metsäalueella. Myöhemmin alueelle on rakennettu metsäautoteitä, mutta yksikään ei ulotu aivan Lukon metsän rajalle.

Metsän nimi säilyy entisellään, Lukkona. Hämäläiset ovat vanhastaan kutsuneet lukoiksi paitsi jään muovaamia suppakuoppia, myös kalliojyrkänteitä. Lukko on Luonnonperintösäätiön 33. suojelualue koko maassa ja Hämeen kahdeksas.

Kuva: Anneli Jussila.

Näin löydät Lukon metsään

Alla on linkki Google Mapsin reittiohjeeseen, jossa voit muuttaa lähtöpaikan haluamaksesi:

http://goo.gl/maps/VMVG1

Ajetaan valtatietä nro 12 Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen rajalta noin 2,7 kilometriä kaakkoon. Näiltä main käännytään koilliseen erkanevalle metsätielle. Sitä edetään noin kilometrin verran, kunnes ylitetään pieni puro. Lukon suojelualue sijaitsee tien pohjoispuolella, puron varren molemmin puolin.

Kuvagalleria

Suota, kuusikkoa ja kalliojyrkänne, jonka suojissa viihtyvät harvinaiset metsälehmukset.

Suojele pala ikimetsää

Lukko

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Vieritä ylös