Luhtaranta

Kunta: Hollola
Suojeluvuosi: 2016
Pinta-ala: 8 ha
tulvaa

Luonnonperintösäätiö osti huhtikuussa 2016 noin 8 hehtaarin alueen Hollolan Luhdantaustan kylästä, Lahden eteläpuolelta, Porvoonjoen/Luhdanjoen itärannalta. Kauppa solmittiin välittäjän kautta ja alueesta käytiin tarjouskilpailu, jossa säätiö onnistui tekemään voittavan tarjouksen.

Uusi suojelualue koostuu kahdesta toisiinsa liittyvästä pikkutilasta ja se nimettiin Luhtarannaksi. Alue käsittää alavaa rantaluhtaa, joka keväällä on tulvan peitossa ja kasvaa lähinnä pajua, leppää ja muita lehtipuita. Myöhemmin kesällä tulva-alueesta kuroutuu joesta erilleen jääviä lampia. Luhtarantaan kuuluu myös korkeammalla sijaitsevaa rinnemaan metsää, josta runsas hehtaari on iäkästä kuusimetsää, joukossa suuria haapoja. Myös pieni puronotko sisältyy Luhtarannan ylempiin osiin.

Kaiken kaikkiaan Luhtarannan rinnemaat ovat reheväpohjaisia, jopa lehtomaisia – alueella esiintyy muun muassa näsiää, ja lisäksi raita, tuomi, pihlaja, koivu ja haapa kasvavat pajujen kanssa sulassa sovussa, ylempänä myös kuuset. Vaikka alue ei ole kokonaisuudessaan luonnontilaista – siellä on aikoinaan paikoin liikuteltu maa-aineksia ja hakattu puustoa – se on nopeasti eheytyvää ja lintujen suosimaa maastoa, jonka merkitystä nostaa pitkä ja vedenkorkeudeltaan vaihteleva rantaviiva.

Luhtaranta oli Luonnonperintösäätiön 53. suojelualue.

Suojele pala ikimetsää

Luhtaranta

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Kuvagalleria

Porvoonjokeen eli Luhdanjokeen laskevalla rinteellä kasvaa sakeaa lehtimetsää ja vanha kuusikko. Linnustollisesti arvokas alue Hollolan Luhdantaustan kylässä, Lahden eteläpuolella.
Shopping Cart
Scroll to Top