Lippamonsuvanto

Kunta: Taivalkoski
Suojeluvuosi: 2022
Pinta-ala: 9.9 ha
Lippamonsuvanto. Kuva: Petri Haapala

Taivalkoskella Metsäkylän lähellä sijaitseva joenvarsialue. Metsä on luontoarvoiltaan hyvin monimuotoinen: Lippamonsuvanto levittäytyy Korvuanjoen molemmin puolin ja sisältää runsaasti rakentamatonta rantaviivaa. Monipuolisella alueella tapaa rehevää sekametsää, tulvametsää, korpea, rämettä, luhtaa, tulvaniittyä ja myös joen tulvaputaan.

Lippamonsuvannon eteläosassa joen itärannalla kohoilee yli 100-vuotiasta kuusikkoa sekä suuria haapoja ja raitoja. Länsirannalla tapaa puolestaan komeita ikihonkia ja jopa tasalatvaisia aihkipetäjiä. Lahopuuta alueella on runsaasti.

Lippamonsuvannon eläimistö on niin ikään monipuolista. Alueella pesii hömötiaisia ja tikkoja, minkä lisäksi se kuuluu maakotkan reviiriin. Alue on myös majavan elinpiiriä. Majavankaatoja on pitkin rantoja molemmissa päissä aluetta. Länsirannan suolta löytyi uskomaton taidonnäyte: noin kuusikymmentä metriä pitkä tuore majavan työpato, jonka toinen pää sijoittuu lähteeseen, joka tulvii padon takia.

Korvuanjoessa on säilynyt luonnonvarainen jokihelmisimpukkakanta, jota menneiden vuosien uittoperkaukset ja metsäojitukset ovat pahoin rasittaneet. Korvuanjoki on yksi kohde EU:n Life Nature -projektissa, jonka tavoitteena on jokihelmisimpukkaa sisältävien jokien entisöinti. Luonnonperintösäätiön rauhoittamana jokihelmisimpukka ja muut Lippamonsuvannon alueella asuvat lajit saavat elää rauhassa.

Kuvagalleria

Luontoarvoiltaan monimuotoinen metsä, joka levittäytyy Korvuanjoen molemmin puolin ja sisältää runsaasti rakentamatonta rantaviivaa.

Suojele pala ikimetsää

Lippamonsuvanto

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top