Lippamonsuvanto

Kommun: Taivalkoski
Skyddsår: 2022
Område: 9.9 ha
Lippamonsuvanto. Kuva: Petri Haapala

Älvdalsområde som ligger i Taivalkoski nära byn Metsäkylä. Skogens naturvärden är mycket mångsidiga: Lippamonsuvanto sprider sig till båda sidorna av älven Korvuanjoki och omfattar gott om obebyggd strand. På det här mångsidiga området kan man stöta på frodig blandskog, sumpskog, tallmyr, madkärr, strandäng och även älvens högvattengren.

I södra delen av Lippamonsuvanto på älvens östra strand reser sig en över hundra år gammal grandunge samt stora aspar och sälgar. På västra stranden kan man däremot se ståtliga urgamla furor och till och med jämntoppiga tallar med skölpaddsmönster. På området finns det gott om murkna träd.

Lippamonsuvantos djurliv är också mångsidigt. På området häckar talltitor och hackspettar, och dessutom ingår området i en kungsörns revir. Området är också ett bäverrevir. Det finns träd som fällts av en bäver längs stränderna i områdets båda ändar. I myren på västra älvstranden hittades ett otroligt konststycke: en bävers färska, cirka sextio meter långa fångdamm vars ena ända ligger i en källa som svämmar över på grund av fördämningen.

I Korvuanjoki har det bevarats ett naturligt bestånd av flodpärlmussla, som lidit betydligt av gångna års gallring för timmerflottning och skogsdikning. Korvuanjoki är ett av objekten i EU:s Life Nature-projekt, vars syfte är att restaurera åar och älvar som innehåller flodpärlmussla. När området skyddats av Stiftelsen för naturarvet får flodpärlmusslan och de andra arterna som lever i Lippamonsuvanto leva i fred.

Bildgalleri

Skydd en bit urskog

Lippamonsuvanto

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen