Linnunlaulu

Kunta: Konnevesi
Suojeluvuosi: 2013, 2018
Pinta-ala: 14 ha

Marraskuussa 2013 Luonnonperintösäätiö osti Konneveden itäosasta 7,4 hehtaaria metsää Samuli Hintikalta, joka halusi myydä perintömetsänsä suojeluun. Keväällä 2018 Linnunlaulu laajeni 6,5 hehtaarin suuruisella Hannan muistometsällä, joka onnistuttiin ostamaan suojelumyönteiseltä naapurilta.

Samuli Hintikka ja hänen vaimonsa Marja ovat kutsuneet metsää Linnunlauluksi, jonka nimen säätiö halusi säilyttää. Samuli Hintikka tuntee metsän historian pitkältä ajalta. Alueella roihusi 1900-luvun alussa metsäpalo, jonka muistona näkyy vieläkin palokantoja ja -koroja.

Linnunlaulun metsä kohoaa Konneveden Kärkkäiskylän Papulammien väliseltä kannakselta itäkoilliseen. Kuusi on vallitseva puulaji, mutta kuivemmalla kankaalla valtapuuna on mänty. Maasto on paikoin hyvin kivikkoista, eikä metsä siksi ole kovin järeää, vaikka onkin vanhaa ja koskematonta.

Papulammit yhdistää metsän länsiosassa luonnontilainen puronotko, jossa metsä on aarniomaista lehtoa. Koivua ja haapaa on erityisen runsaasti metsän itäisimmässä osassa, jossa liito-oravakin on käynyt jättämässä merkkejä oleskelustaan. Alueella on myös ELY-keskuksen jo aiemmin suojelema salapuro.

Hannan muistometsän osuus käsittää pitkästi Lahnanen-järven rakentamatonta rantaviivaa ja maisemallisesti komean, vanhoja mäntyjä kasvavan rinteen, joka jyrkkänä laskeutuu kohti järveä. Rinteessä ja sen päällä köllöttää harvinaisen kauniita, suuria kivenjärkäleitä. Uuteen palstaan kuuluu myös nuorempia metsänosia.

Sekä vanhassa että uudessa Linnunlaulussa viihtyvät linnut hyvin lahopuun ja luonnon monipuolisuuden ansiosta. Keväällä 2018 on tehty havaintoja sekä teerestä että metsosta, samoin kuin eri tikkalajeista.

Linnunlaulu sijaitsee Vaasan ja Kuopion välisen vanhan kantatien molemmin puolin. Tie on lähes poistunut käytöstä ja hiljenemässä Hytölän kyläläisten kävelyreitiksi.

Kuva: Olavi Virtanen.

Näin löydät Linnunlauluun

Osoite: Hytöläntie 350, Konnevesi

Saavut Hytöläntieltä pohjoisluoteeseen kääntyvän mökkitien risteykseen. Koillispuolella Linnunlaulun suojelualue sijoittuu Hytöläntien eteläpuolelle ja lounaispuolella tie kulkee suojelualueen halki.

Kuvagalleria

Osin kivikkoista kuusi- ja mäntymetsää, lampien ja puron rantaa, itäosan koivu- ja haapametsässä liito-orava kolmannes metsästä sata vuotta sitten tapahtuneen tulipalon jäljiltä.

Suojele pala ikimetsää

Linnunlaulu

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top