Kuohunlaita

Kommun: Juuka
Skyddsår: 2021
Område: 10 ha
Kuohunlaita. Kuva: Janne Leppänen

Skyddsområdet ligger invid den stora orörda torvmarken Kuohusuot, och därför fick området namnet Kuohunlaita. Naturstigen Kuohunkierto ligger nära Kuohunlaitas nordvästra ända, och i närheten längs samma naturstig finns också ett vindskydd och en ödemarkskyrka som upprätthålls av Juga församling.

Kuohunlaitas terräng varierar mellan öppna myrar, tallmyrar och momarker med kärrsänkor. Området har aldrig utdikats, så där finns gott om skogar i naturtillstånd och torvmarkers övergångszoner som är viktiga bland annat för skogshönsfåglar. På området finns det veterligen tjäder, orre och ripa. Norr om tio hektar området som stiftelsen köpt, i den fuktigaste delen av Kuohusuot, finns flera små tjärnar där både smålom och sädgås häckar. Sädgåsen söker säkert också mat på Kuohunlaitas område.

Det dominerande träslaget i skogen är tall, och dessutom växer där gran, björk och asp. Delar av området avverkades för 60 år sedan, men på grund av att skogen inte gallrats har där redan uppstått drag av naturskog, skikt och träd av olika ålder. Kuohunlaita ligger mer än 200 meter över havet. Snöskador påverkar också skogens utveckling och producerar murkna träd. 

En del av de urgamla furorna som besparats avverkning får nu följa med hur en ny generation av träd växer sig till urskog skyddade från skogsindustrin.

Bildgalleri

Skydd en bit urskog

Kuohunlaita

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen