Petäjäranta

Kunta: Lestijärvi
Suojeluvuosi: 2016
Pinta-ala: 26 ha

Helmikuussa 2016 Luonnonperintösäätiö teki kaupat 24 hehtaarin alueesta Lestijärven Itälahdelta ja sen rannasta Pohjanmaalla. Alueesta puolet on metsämaata ja puolet yksityistä vesialuetta.

Petäjärannan metsä on suurelta osin luonnontilaista, iältään ja puulajistoltaan vaihtelevaa – täyskorkeasta kuusikosta sekametsään ja nuorempiin lehtipuuvaltaisiin metsiköihin.

Parin hehtaarin alueella muinaisrannan kivikossa ja muuallakin rannan tuntumassa metsä on suorastaan juhlavaa jättimäisine ikihonkineen. Niistä suurin ylittää mittasuhteiltaan jopa Pyhä-Häkin kansallispuiston legendaariset ikihongat. Yli kahden vuosisadan tuulten tuiverrusten vahvistamien petäjien suojissa viettävät vanhuuttaan jo ränsistyneet koivut.

Alueeseen sisältyy yli kilometri ehyttä, rakentamatonta rantaa sekä harvinaisena helmenä 12 hehtaarin yksityinen vesialue. Likellä rantaa on pieniä puustoisia saaria.

Ikihonkien luonnehtiman metsän möi säätiölle järven itärannalla asuva Olavi Sillanpää. Huvilatonttien myynnin ja metsänhakkuiden sijasta hän halusi suojella osan rantatilastaan. Lähiseudun metsien rankat hakkuut olivat jo kauan kaihertaneet Sillanpään mieltä, kun hän luki lehdestä jutun Luonnonperintösäätiöstä. Yhteydenotto säätiöön johti hänelle rakkaan rantametsän suojeluun.

Suojele pala ikimetsää

Petäjäranta

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Kuvagalleria

Ikihonkia, korkeaa kuusikkoa ja muinaisrantaa Lestijärven Itälahden rannalla.
Shopping Cart
Scroll to Top