Kaikkallio

Kunta: Imatra
Suojeluvuosi: 2013
Pinta-ala: 18 ha

Imatran keskustasta vajaat kymmenen kilometriä etelään sijaitsee Kaikkallio, jonka hiidenkirkko, myös pirunkirkkona tunnettu kalliomuodostelma, on seudullisesti tunnettu vaelluskohde luontopolkuineen. Paikalliselta luonnonystävältä saatu vinkki myytävänä olevasta hienosta vanhan metsän kohteesta johti kauppoihin Luonnonperintösäätiön ja Juho Rossin perikunnan kesken. Joulun alla 2013 yli 17 hehtaarin Kaikkallion metsä siirtyi säätiölle. Löytö oli ilahduttava, sillä Etelä-Karjalan metsistä on suojeltu vain puolitoista prosenttia.

Kaikkallion metsästä kaksi kolmannesta on noin satavuotiasta, lähes luonnontilaista lehtosekametsää. Kallion lakialueella puustossa vallitsevana on mänty, mutta muualla vanhassa metsässä kuusi, jonka seassa kasvaa koivua, mäntyä ja haapaa. Metsää ei ole käsitelty vuosikymmeniin.

Kaikkallio muodostaa jyrkänteineen ja halkeamineen metsäalueen maisemallisen ytimen. Sen tuntumassa puut ovat todella järeitä ja korkeita – vanhin metsä sijoittuukin kallioalueelle ja sen lähipiiriin. Lahopuuta Kaikkalliossa on paljon, myös puustoltaan nuoremmissa osissa.

Nuorempaa metsä on alueen reunoilla: lännessä lehtipuuvaltaista ja etelässä kuusivaltaista. Eteläkaakkoon maasto laskeutuu jokilaaksoksi, jossa polveilee pieni, lehtipuiden reunustama joki.

Näin löydät Kaikkallioon

Imatralta kuljetaan etelään noin kymmenen kilometriä tietä 3952, joka kulkee Näträmälän ja Salo-Issakan kautta Kuumanpohjaan. Rainiolan kohdalla on autio talo ja pihapiiri, josta voi aloittaa vierailun Kaikkallioon. On kuljettava jalan pellon yli metsän laitaan. Mikäli pikkujoki on runsasvetinen – vuodenajasta riippuen – sen ylittäminen voi olla vaikeaa. Metsään pääsee tutustumaan myös pohjoiskautta pitempää rettiä. Siinä tapauksessa on poikettava 3952 -tieltä Pikku Karkmäen kohdalta ja kuljettava polveilevia metsäautoteitä joista yksi haara tulee lähelle Kaikkalliota.

Suojele pala ikimetsää

Kaikkallio

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Kuvagalleria

Kaikkallio pirunkirkkoineen hallitsee ympäröivää lahopuustoista lehtosekametsää, rehevää jokilaaksoa.
Shopping Cart
Scroll to Top