Järvenranta

Kunta: Taivassalo
Suojeluvuosi: 2021
Pinta-ala: 8 ha
Luonnonperintösäätiö Järvenranta Luonnonsuojelualue

Järvenrannan noin kahdeksan hehtaarin suojelualue sijaitsee maamme monimuotoisimmalla kasvillisuusvyöhykkeellä, niin kutsutulla tammivyöhykkeellä lounaisimmassa Suomessa, Taivassalossa. Alueen pinta-alasta neljännes on kuivatun Taipaleenjärven länsiosaa, joka on muodostunut kauttaaltaan järviruokoa kasvavaksi kosteikoksi. Kosteikolla on tavattu rauhoitettua viitasammakkoa, joka on EU:n luontodirektiivissä saanut erityissuojeltavan aseman. Kosteikolla viihtyvistä linnuista siellä on havaittu pajusirkkuja ja ruokokerttusia.

Taipaleenjärven kosteikko vaihettuu metsäksi kapealla koivua kasvavalla luhtavyöhykkeellä, joka tulva-aikoina on veden peittämää. Järvenrannan länsireunalla on pari hehtaaria järeämpää sekapuustoa, joka saa ajan kuluessa lisää vanhan luonnonmetsän piirteitä. Paikoin jo järeiksi kasvaneet haavat ovat merkkinä metsän monimuotoisuudesta. Kulkija voi alueella törmätä esimerkiksi raikuvasti huutelevaan palokärkeen.

Metsäala jatkuu kaakkoisosaan, josta löytyy järeitä mäntyjä. Alueella on myös katajikkoa kasvava metsittyvä keto sekä viljelemättä jäänyt, umpeen kasvava peltoheitto, jotka kertovat alueen historiasta. Pelloilla saalistaa hiirihaukka, jolle uusi suojelualue luo pysyvän turvapaikan.

Suojele pala ikimetsää

Järvenranta

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Kuvagalleria

Suojelualue maamme monimuotoisimmalla kasvillisuusvyöhykkeellä lounaisimmassa Suomessa. Pinta-alasta neljännes on kuivatun Taipaleenjärven länsiosaa, joka on muodostunut järviruokoa kasvavaksi kosteikoksi. Alueella tavattu rauhoitettua viitasammakkoa.
Shopping Cart
Scroll to Top