Huhmarneva

Kunta: Kauhava
Suojeluvuosi: 2020
Pinta-ala: 70 ha
Huhmarneva Luonnonperintösäätiö

Luonnonperintösäätiö osti syyskuussa 2020 Kauhavalta Huhmarneva-nimisen noin seitsemänkymmenen hehtaarin suoalueen. Alue ostettiin Vapolta ja kauppaa rahoitettiin Luonnonperintösäätiön ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin kanssa perustetun Pohjanmaan suokampanjan tuottamilla varoilla. Huhmarnevan kauppaa tukivat merkittävillä lahjoituksilla myös Suomenselän Lintutieteellisen Yhdistyksen suojelurahasto, Kauhavan Luontoyhdistys Valokki ja Järviseudun Ympäristöyhdistys Kotikontu.

Huhmarneva sijaitsee Kanta-Kauhavan kaakkoisosassa Nokuan kylässä. Suokasvillisuuskartoituksissa alueen suoekosysteemi on luokiteltu aapakeidassuoksi. Huhmarnevan kytkeytyneisyys lähialueen ojittamattomiin soihin on hyvä: muutama kilometri Huhmarnevasta itään sijaitsee Lappajärven Vanhaneva ja koilliseen Lappajärven Peuraneva. Viime vuosina tämä kolmen suoalueen kokonaisuus on muodostunut tärkeäksi metsäpeurojen talvehtimisalueeksi.

Huhmarnevan suolla pesii tai oleskelee ympäri vuoden useita harvalukuisia ja uhanalaisia lintuja. Kalasääski on pesinyt suolla jo kolmisenkymmentä vuotta ja tuottanut vuosittain hyvin poikasia. Alueella viihtyvät myös muun muassa pohjansirkku, riekko, kuukkeli ja kapustarinta. Muita uhanalaisia tai harvinaisia alueella tavattuja lajeja ovat mm. suopöllö, varpuspöllö, mehiläishaukka ja niittykirvinen. Alueella on myös vakituinen teeren soidin, ja parhaimmillaan suolla ja sen ympäristössä ruokailee useita kymmeniä teeriä.

Huhmarneva-Ympyräisneva on Kauhavanjoen valuma-alueen viimeinen luonnontilainen suo, joten sen merkitys tulvavesien pidättäjänä on ensiarvoisen tärkeä. Huhmarnevan suojelu vähentää merkittävästi myös lähiseudun vesistöalueiden kuormitusta. Kauhavanjoki on Lapuanjoen sivuhaara, joten Huhmarnevan säilyttäminen luonnontilaisena parantaa huomattavasti koko Lapuanjoen vesistöjen tilaa.

Kuvagalleria

Aapakeidassuo Kanta-Kauhavan kaakkoisosassa Nokuan kylässä. Suolla pesii tai oleskelee ympäri vuoden useita harvalukuisia ja uhanalaisia lintuja. Kalasääski on pesinyt suolla jo kolmisenkymmentä vuotta ja tuottanut vuosittain hyvin poikasia. Alueella viihtyvät myös muun muassa pohjansirkku, riekko, kuukkeli ja kapustarinta.

Suojele pala ikimetsää

Huhmarneva

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top