Aarnivalkea-Kivisuo

Kunta: Kuusamo
Suojeluvuosi: 2013, 2016, 2019, 2021
Pinta-ala: 300 ha

Aarnivalkea–Kivisuo on laajennuksineen 300 hehtaarin suuruinen suojelualue Kuusamossa. Suojelualue kattaa luonnonarvoiltaan merkittävän Kivisuon keskeisimpiä osia eteläreunan laajemmista metsäsaarekkeista aina pohjoisessa avautuville laajoille linturikkaille allikoille. Alueen keskellä kulkee kallioinen selänne, jonka alla virtaa Vääräjoen luonnontilainen latvapuro.

Aarnivalkea–Kivisuon suojelualueen ensimmäinen osa – tällöin Aarnivalkeaksi nimetty 56 hehtaarin laajuinen Kaijanlammen länsipuoli – ostettiin Metsähallitukselta elokuussa 2013. Tämän jälkeen aluetta on laajennettu kahdesti.

Lokakuussa 2016 säätiö osti yksityiseltä 62 hehtaaria Aarnivalkean koillispuolelta ja vielä saman vuoden joulukuussa 42 hehtaaria aivan Kivisuon keskeltä Aarnivalkeasta pohjoiseen. Molemmat lisäalueet rajoittuvat suoraan alkuperäiseen suojelualueeseen, mikä tekee kokonaisuudesta eheän.

Kivisuo on viehättävä avovesilampareiden kirjoma aapasuo, joka laskee portaittain kohti koillista. Alue on siitä harvinainen, ettei koko 160 hehtaarin alalla ole kuin kaksi alle 50 metrin mittaista kaivettua ojanpätkää, jotka nekin ovat hiljalleen häviämässä.
Vanhimmat Aarnivalkea–Kivisuon metsäsaarekkeista kasvavat noin 200-vuotiasta metsää, mutta vanhimpien yksittäisten puiden ikä lienee lähempänä 400 vuotta. Osa metsistä, kuten eteläosan laajemmat saarekkeet ja ihan pohjoisreunalla oleva kangas, ovat olleet metsätalouden piirissä vielä 1960-luvulle saakka, mutta sen jälkeen alueella ei ole tehty yhtä vuosituhannen vaihteen 2,5 hehtaarin avohakkuuta lukuun ottamatta käytännössä mitään.

Kivisuon linnusto on huomattavan rikas. Alueella pesii valtaosa luonnontilaisten soiden lajeista, mm. erittäin uhanalainen suokukko sekä mustavikloja ja riekkoja. Kankailla asustaa kuukkeleta, töyhtötiaisia ja metsoja. Kivisuon suurimmat avovesialtaat ovat noin hehtaarin laajuisia. Niiden pesimälinnustoon kuuluu mm. uivelo ja tukkasotka.

Aarnivalkea–Kivisuo sijaitsee linnuntietä vain noin seitsemän kilometriä lounaaseen Kuusamon kirkolta.

Kuvagalleria

Metsäsaarekkeiden välissä suota käkkärämäntyineen ja lampareineen, kaunis kaukomaisema Kuusamon sinisille vaaroille. Laajennettu 2016, 2019 ja 2021.

Suojele pala ikimetsää

Aarnivalkea-Kivisuo

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top