Suojele pala paikallisluontoa

Sallan luontohyvitys

Anna takaisin luonnolle. Hyvitä osa matkasi tai elinkeinotoimintasi vaikutuksista Sallan luonnolle ja maapallon ilmastolle.

Sallan luontohyvityksen avulla:

osallistut luonnon tilan aktiiviseen parantamiseen
tuet kuukkelin, metson ja muiden metsän lajien elinympäristöjen elpymistä
varmistat metsä- ja turvemaiden hiilivaraston säilymisen ja kasvamisen

Luonnonperintösäätiö ja Sallan matkailu tarjoavat matkailijoille ja yrityksille uudenlaisen mahdollisuuden hyvittää matkailun jalanjälkeä osallistumalla luonnonsuojelualueen hankintaan. Suojelualueella pala luontoa säilyy tuleville sukupolville rauhoitettuna aarreaittana.

Matkailija nauttii Suomessa alkuperäisen ja monimuotoisen luonnon kauneudesta, hiljaisuudesta ja ainutlaatuisesta vuodenaikojen vaihtelusta. Suomesta etsitään rauhaa, puhdasta luontoa ja irtiottoa arjesta. Hyvistä aikeista huolimatta matkailun aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat moninaiset. Matkustaminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä ja paikallisen luonnon kulumista. Nykypäivän matkailija on kuitenkin yhä vastuullisempi ja tiedostaa entistä paremmin oman jalanjälkensä.

 

Suojelukohteeksi hankitaan yhdessä monimuotoinen metsä, jota sen omistajat ovat säästäneet avohakkuilta ja jonka eläimet he ovat omatoimisesti rauhoittaneet metsästykseltä. Sallassa Oulankajoen varrella sijaitsevassa metsässä kasvaa vanhaa, yli 160-vuotiasta mäntymetsää, varttuvaa sekametsää sekä jokirannan tulvametsää. Metsän reunoilta ja keskeltä löytyy erilaisia suotyyppejä: rämettä, korpea ja nevaa. Metsästä löytyy monia uhanlaisia luontotyyppejä, joita asuttavat monet uhanalaiset metsä- ja suolajit. Osassa aluetta on luontoa tarpeen ennallistaa esimerkiksi tukkimalla suoalueiden ojia suon vesitalouden palauttamiseksi. 

Oulankajoki. Kuva: Petri Haapala

Voit osallistua luonnonsuojelualueen hankintaan omalla panoksellasi ja valita sallalaisesta kohteestamme mieleisesi luontotyypin, johon haluat lahjoituksesi kohdistaa. Kohdentamalla lahjoituksesi yhdelle seitsemästä hankittavan metsäalueen luontotyypeistä, voit samalla edistää kyseisen alueen tunnuslajin säilymistä.

Hyvitä matkailusi jalanjälkeä, suuntautui se sitten Sallaan tai muualle, ja suojellaan yhdessä suomalaista luontoa! 

Elinympäristöjen neliöhinnat on laskettu niin, että niissä painotetaan 70 % puuston ja 30 % turpeen määrää. Tämän päälle on laskettu ennallistamisesta ja hoidosta koituvat kustannukset, mikäli niitä on.

Neliömetrihinnaltaan kalleimpia kuvioita ovat tästä syystä – ehkä yllättävästikin – suopelto ja ennallistettava räme. Vaikka niissä joko hyvin vähän tai melko vähän puuta, elinympäristöt sisältävät kuitenkin paljon turvetta, jossa puolestaan on paljon hiiltä. Lisäksi molempiin elinympäristöihin kohdistuu ennallistamis- ja hoitotöitä.

Lahjoittajana voit itse päättää haluatko painottaa esimerkiksi jo nykyisin lajistoltaan arvokkaan vanhan metsän suojelua vai kohdistaa lahjoituksesi elinympäristöön, jonka luontoarvot kasvavat ajan sekä ennallistamisen ja hoidon myötä.

Tutustu kohteeseen ja lahjoita suojeluun

Kalliosaari Kitkajoki
 • Varttuva 90-vuotias mäntymetsä
  Suojeltu
  1%

  Jokiahon mäntymetsä olisi metsätalouden näkökulmasta kypsä hakattavaksi, mutta luonnon metsäksi se on vielä nuori. Kun aiemmin harvennettuun metsään ei enää kosketa, luonnontilaistuu se hyvää vauhtia itsestään. Puihin alkaa kasvaa lisää luppoa ja naavaa ja metsän eläinlajisto monipuolistuu.

  Hinta: 0,24 €/m2 | 60 €/tonnia hiiltä
  Pinta-ala: 10,4 hehtaaria
  Puustoa: 1 570 kuutiometriä, jossa hiiltä 314 tonnia
  Turvetta: 2 400 kuutiometriä, jossa hiiltä 96 tonnia
  Puuston kasvu vuodessa: 45 kuutiometriä (9 tonnia hiiltä)
  Turpeen lisäys vuodessa: 8 kuutiometriä (0,3 tonnia hiiltä)
  Tunnuslaji: Kuukkeli

  Kuukkeli

  Tule mukaan suojelemaan!

 • Ennallistettava räme
  Suojeltu
  2%

  Räme on puustoinen suotyyppi, jossa kasvaa mäntyä. Ennen tällaisia soita kuivattiin ojittamalla, millä haluttiin nopeuttaa puun kasvua. Usein ojittaminen ei kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta, vaan suosta muodostui päästölähde kuivan turpeen hajotessa ilmastonmuutosta kiihdyttäviksi kaasuiksi. Jokiahon rämeiden vesitalous palautetaan tukkimalla oja. Tämä sekä auttaa luonnon elpymistä että palauttaa suon hiilinieluksi.

  Hinta: 0,32 €/m2 | 6 €/tonnia hiiltä
  Pinta-ala: 8,0 hehtaaria
  Puustoa: 619 kuutiometriä, jossa hiiltä 124 tonnia
  Turvetta: 99 500 kuutiometriä, jossa hiiltä 3 980 tonnia
  Puuston kasvu vuodessa: 38 kuutiometriä (7,6 tonnia hiiltä), ennallistamisen jälkeen kasvu hidastuu
  Turpeen lisäys vuodessa: ennallistamisen jälkeen 80 kuutiometriä (3,2 tonnia hiiltä)
  Tunnuslaji: Riekko

  Riekko
  Riekko

  Tule mukaan suojelemaan!

 • Avosuo
  Suojeltu
  6%

  Luonnontilainen suo on paksun turvekerroksensa ansiosta tärkeä hiilivarasto. Lisäksi suo puhdistaa vettä ja suon vesivarasto tasoittaa vesistöjen virtaamia. Vain kolmasosa Suomen alkuperäisestä suopinta-alasta on säilynyt luonnontilassa, niiden arvo monimuotoisen suoluonnon säilymiseksi on suuri.

  Hinta: 0,20 €/m2| 3 €/tonnia hiiltä
  Pinta-ala: 3,1 hehtaaria
  Puustoa: 4 kuutiometriä, jossa hiiltä 0,8 tonnia
  Turvetta: 46 500 kuutiometriä, jossa hiiltä 1 860 tonnia
  Puuston kasvu vuodessa:
  Turpeen lisäys vuodessa: 31 kuutiometriä (1,2 tonnia hiiltä)
  Tunnuslaji: Keltavästäräkki

  Keltaväräräkki
  Keltavästäräkki

  Tule mukaan suojelemaan!

 • Suopelto
  Suojeltu
  4%

  Jokiahon suopelto raivattiin noin 70 vuotta sitten käsivoimin tulvaiselle suomaalle. Läheisen pienen maatilan loputtua se on jäänyt kasvamaan umpeen, mutta sen kuivatusojat tuovat yhä ravinteita jokeen. Ojat on tarkoitus tukkia ja peltoa hoitaa niittämällä. Niityn kasvi- ja hyönteislajisto on runsas.

  Hinta: 0,32 €/m2 | 7 €/tonnia hiiltä
  Pinta-ala: 1,2 hehtaaria
  Puustoa:
  Turvetta: 15 600 kuutiometriä, jossa hiiltä 624 tonnia
  Puuston kasvu vuodessa:
  Turpeen lisäys vuodessa: tieto epävarma
  Tunnuslaji: Taivaanvuohi

  Taivaanvuohi
  Taivaanvuohi

  Tule mukaan suojelemaan!

 • Vanha yli 160-vuotias luonnonmetsä
  Suojeltu
  14%

  Vanhassa metsässä on monipuolisesti eri elämänvaiheessa olevaa puustoa. Vanhat puut lahoavat ja kaatuvat maahan, josta pieneliöt ja sienet hajottavat niiden sisältämät ravinteet kasvien ja uusien puuntaimien käyttöön. Vanhan metsän puiden ja maaperän hiilivarasto suuri ja jatkaa hidasta kasvamistaan satoja vuosia.

  Hinta: 0,20 €/m2 | 76 €/tonnia hiiltä
  Pinta-ala: 4,0 hehtaaria
  Puustoa: 527 kuutiometriä, jossa hiiltä 105 tonnia
  Turvetta:
  Puuston kasvu vuodessa: 12 kuutiometriä (2,4 tonnia hiiltä)
  Turpeen lisäys vuodessa:
  Tunnuslaji: Metso

  Metso

  Tule mukaan suojelemaan!

 • Varttuva 90-vuotias sekametsä
  Suojeltu
  4%

  Jokiahon sekametsän valtalajeja ovat mänty, kuusi ja koivu. Metsän pohjalla kasvaa varpukasveja kuten mustikkaa. Sekametsässä viihtyvät monet tavalliset metsälajit ja linnunlaulu täyttää sen kesän alkaessa. Luonnontilassa kasvaessaan tällainen metsä sitoo runsaasti hiiltä.

  Hinta: 0,20 €/m2 | 80 €/tonnia hiiltä
  Pinta-ala: 4,5 hehtaaria
  Puustoa: 580 kuutiometriä, jossa hiiltä 116 tonnia
  Turvetta:
  Puuston kasvu vuodessa: 18 kuutiometriä (3,7 tonnia hiiltä)
  Turpeen lisäys vuodessa:
  Tunnuslaji: Järripeippo

  Järripeippo

  Tule mukaan suojelemaan!

 • Tulvametsä ja korpi
  Suojeltu
  5%

  Tulvametsä ja korpi ovat kosteapohjaisia ja lajistoltaan arvokkaita luontotyyppejä. Tulvametsä on tulvan aikana veden alla olevaa rehevää koivuvaltaista joen rantametsää, korpi ravinteikas metsäinen kuusivaltainen suotyyppi. Molemmat luontotyypit ovat uhanalaisia ja siksi niiden suojelu on erityisen tärkeää.

  Hinta: 0,28 €/m2 | 10 €/tonnia hiiltä
  Pinta-ala: 2,1 hehtaaria
  Puustoa: 279 kuutiometriä, jossa hiiltä 75 tonnia
  Turvetta: 12 800 kuutiometriä, jossa hiiltä 512 tonnia
  Puuston kasvu vuodessa: 9,4 kuutiometriä (1,9 tonnia hiiltä)
  Turpeen lisäys vuodessa: 21 kuutiometriä (0,8 tonnia hiiltä)
  Tunnuslaji: Pohjansirkku

  Pohjansirkku

  Tule mukaan suojelemaan!

Kampanjan eteneminen

Kampanja käynnistyi 21.2.2023 ja sen tavoitteena on kerätä varoja suojelualueen hankintaan Sallassa.

Kerätty 4%
Shopping Cart
Scroll to Top