Pyysmäen metsä suojeluun Somerolla

Luonnonperintösäätiö osti äskettäin komean metsän Somerolta Varsinais-Suomesta. Pyysmäen metsä sijaitsee eteläboreaalisen havumetsävyöhykkeen lounaisimmassa osassa Lounais-Hämeessä. Noin kahdeksan hehtaarin metsä on pääosin kuusivaltaista mustikkatyypin tuoretta kangasta, jossa kohoaa kookkaita mäntyjä, vanhoja jykeviä rauduskoivuja sekä järeitä haapoja.

”Tällaista metsää tulee harvoin myytäväksi Lounais-Suomessa”, iloitsee Luonnonperintösäätiön Mikko Hovila, joka tuntee myös Pyysmäen metsän historiaa.

”Metsässä ei koskaan siirrytty 1930-luvun harsintametsätaloudesta alaharvennuksiin ja avohakkuisiin. Sotien jälkeen puuta lienee otettu lähinnä kotitarvekäyttöön, ja viimeisten vuosikymmenten aikana vain tuulenkaadot on kerätty pois. Muutaman viime vuoden aikana nekin ovat saaneet jäädä maapuiksi ja lahopuuta on alkanut muodostua.”

Viljavalla maalla sijaitseva Pyysmäen kuusivaltainen metsä tulee kasvamaan vuosien mittaan hyvin puustoiseksi. Tällä hetkellä keskimäärin satavuotias ylispuusto tulee sitomaan hiiltä vielä pitkälti toistasataa vuotta, ja sen jälkeenkin hiiltä sitoutuu maaperään vielä pitkään.

Pyysmäen kaltaisilla metsillä on tärkeä merkitys myös ihmisten hyvinvoinnille. Pyysmäen arvo tunnetaan jo nyt hyvin paikallisten luonnossa liikkujien, marjastajien ja sienestäjien keskuudessa.

”Paikka on mitä parhain leppoisille hyvinvointiretkille, jotka tuovat sisäistä rauhaa ja auttavat kohtaamaan arjen haasteita”, Luonnonperintösäätiön Mikko Hovila kommentoi.

Jaa somessa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Uusimmat julkaisut

Pyysmäki Suojelualue Luonnonperintösäätiö Mikko Hovila

Pyysmäen metsä suojeluun Somerolla

Luonnonperintösäätiö osti komean metsän Somerolta Varsinais-Suomesta. Noin kahdeksan hehtaarin metsässä kohoaa kookkaita mäntyjä, vanhoja jykeviä rauduskoivuja sekä järeitä haapoja.
Lue lisää
Shopping Cart
Vieritä ylös