Pyysmäki skog beskyddas i Somero

Stiftelsen för naturarvet har nyligen köpt en praktfull skog i Somero i Egentliga Finland. Pyysmäki skog ligger i den sydvästligaste delen av den sydboreala barrskogszonen i Sydvästra Tavastland. Skogen, som omfattar cirka åtta hektar, består i huvudsak av grandominerad frisk mo av blåbärstyp, med storvuxna tallar, gamla vårtbjörkar och grova aspar.

”Sådana här skogar blir sällan till salu i Sydvästra Finland”, säger Mikko Hovila från Stiftelsen för naturarvet, som också känner till Pyysmäki skogs historia.

”I den här skogen övergick man aldrig från 1930-talets blädningsskogsbruk till låggallring och kalhuggning. Efter krigen lär man i huvudsak ha tagit virke för husbehovsförbrukning, och under de senaste årtiondena har bara vindfällen tagits bort. Under de senaste åren har också de fått bli kvar som markträd, och det har börjat bildas murkna träd.”

Under årens lopp kommer ett betydande trädbestånd att växa i Pyysmäki grandominerade skog, eftersom skogen ligger på bördig jord. Överståndarna, som för tillfället är hundra år i genomsnitt, kommer att fortsätta att binda kol i mer än hundra år till, och också länge efter det kommer kol att lagras i jordmånen.

Skogar som Pyysmäki har också en stor betydelse för människans välbefinnande. Lokala bär- och svampplockare och andra som rör sig i naturen känner redan till Pyysmäkis värde.

”Det är en alldeles utmärkt plats för trevliga utflykter för välmåendet som ger inre ro och hjälper människor att möta vardagens utmaningar”, kommenterar Mikko Hovila från Stiftelsen för naturarvet.

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top