Pyysmäki skog beskyddas i Somero

Stiftelsen för naturarvet har nyligen köpt en praktfull skog i Somero i Egentliga Finland. Pyysmäki skog ligger i den sydvästligaste delen av den sydboreala barrskogszonen i Sydvästra Tavastland. Skogen, som omfattar cirka åtta hektar, består i huvudsak av grandominerad frisk mo av blåbärstyp, med storvuxna tallar, gamla vårtbjörkar och grova aspar.

”Sådana här skogar blir sällan till salu i Sydvästra Finland”, säger Mikko Hovila från Stiftelsen för naturarvet, som också känner till Pyysmäki skogs historia.

”I den här skogen övergick man aldrig från 1930-talets blädningsskogsbruk till låggallring och kalhuggning. Efter krigen lär man i huvudsak ha tagit virke för husbehovsförbrukning, och under de senaste årtiondena har bara vindfällen tagits bort. Under de senaste åren har också de fått bli kvar som markträd, och det har börjat bildas murkna träd.”

Under årens lopp kommer ett betydande trädbestånd att växa i Pyysmäki grandominerade skog, eftersom skogen ligger på bördig jord. Överståndarna, som för tillfället är hundra år i genomsnitt, kommer att fortsätta att binda kol i mer än hundra år till, och också länge efter det kommer kol att lagras i jordmånen.

Skogar som Pyysmäki har också en stor betydelse för människans välbefinnande. Lokala bär- och svampplockare och andra som rör sig i naturen känner redan till Pyysmäkis värde.

”Det är en alldeles utmärkt plats för trevliga utflykter för välmåendet som ger inre ro och hjälper människor att möta vardagens utmaningar”, kommenterar Mikko Hovila från Stiftelsen för naturarvet.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på telegram

Senaste nyheterna

  • Nyheter ·

Stormskadad skog skyddades i Kajana

Stiftelsen för naturarvet har skyddat en skog i Hannusranta i Kajana som skadats av ett häftigt åskväder. Skyddsområdet, som fick namnet Paatsamakorpi, träffades av en fallvind i juni 2020, vilket ledde till att området nu har hundratals kubik av vindfällda träd. Den fuktigbottnade blandskogen som är över hundra år gammal har nu en area på 10,5 hektar.
Lue lisää
  • Nyheter ·

Nytt skyddsområde i Egentliga Finland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med rikt trädbestånd i S:t Mårtens i Egentliga Finland. Skogen ska fridlysas som permanent skyddsområde. Området hette ursprungligen Palomäki, men som skyddsområde kommer det att heta Kaunilanmaa efter önskemål från de arvingar som sålde skogen.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top