Puolangan Tulijoelta yli 50 hehtaaria suojeluun

Yli 50 hehtaaria metsää Puolangan Nalkin kylästä siirtyi Luonnonperintösäätiölle toukokuun lopulla. Tunnelmallinen kangasmetsien ja rämeiden luonnehtima alue sijaitsee kirkasvetisen Tulijoen rannalla.

Tulijoen metsät ovat havupuuvaltaisia, mutta alueella kasvaa monipuolisesti myös lehtipuita, koivua ja haapaa. Maastosta noin puolet on kangasmetsää, lähes puolet rämettä ja korpea muutama hehtaari. Metsäalueen itäpäässä on tulvaluhta kuolleine puineen.

Tulijoen metsästä suuri osa on yli satavuotiasta, paikoin yli 150-vuotiasta. Siellä viihtyvätkin vanhan metsän linnut: puukiipijä, pohjantikka ja kuukkeli.

Tulijoen metsien rakenne on etupäässä luontainen, ja lahopuuta on paikoin kohtalaisen paljon. Alueen itä- ja länsilaidan tuntumassa on kumpaisessakin pienialainen, viitisentoista vuotta sitten avohakattu ala.

Metsäalueeseen kuuluu kilometrin verran Tulijoen rantaa. Joki on noilla main kirkasvetinen, hiekkapohjainen tammukkapuro. Alue on myös maisemallisesti arvokas erityisesti joen tuntumassa.

Tulijoella elää myös majava, jolla on metsän kohdalla joessa kaksi patoa ja asuttu pesäkeko. Majava on padoillaan saanut aikaan paikoittain runsaahkosti lahopuuta, ja padot ovat vaikuttaneet rantametsien vesitalouteen. Joella on havaittu myös saukon jälkiä.

Luonnonperintösäätiö nimeää suojelualueen Tulijoeksi Se on säätiön 46. suojelualue ja toinen Kainuussa.

Kuva: Anneli Jussila.

Jaa somessa:

Uusimmat julkaisut

Luonnonperintösäätiön lahjoitustavaroita. Kuva: Niina Rosenberg

Säätiö saa monipuolisesti lahjoituksia luonnonsuojeluun

Luonnonperintösäätiö on vastaanottanut kuluneen syyskauden aikana rahalahjoitusten lisäksi runsaasti muitakin lahjoituksia metsiensuojelun hyväksi. Säätiölle on tarjottu muun muassa kiinnostavia tavaralahjoituksia sekä maa-alueita ja arvopapereita. Säätiössä lahjoitusvirtaa on seurattu tyytyväisenä ja kiitollisena.
Lue lisää
Kuva: Harri Hölttä

Uusi metsiensuojelualue Nurmijärvelle

Luonnonperintösäätiö on ostanut luonnonsuojelullisesti arvokkaan metsäalueen Uudeltamaalta, Nurmijärven Parkkimäestä. Kunnan keskustan läheisyydessä olevan metsäalueen pinta-ala on 5,6 hehtaaria.
Lue lisää
Kuusenkynsikääpä Itäkankaan suojelualueella. Kuva: Ari-Pekka Auvinen

Luonnonperintösäätiö käynnistää Kääpämetsäkeräyksen

Luonnonperintösäätiö avaa keräyskampanjan, jonka tarkoituksena on etsiä, ostaa ja suojella Kääpämetsä. Säätiö etsii mahdollisimman kääpärikasta vanhaa metsää suojeluun erityisesti eteläisestä Suomesta. Kampanjan vauhdittamiseksi säätiö myy vuodelle 2023 Kääpäkalenteria, jonka tuotto käytetään Kääpämetsän suojeluun.
Lue lisää

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaamalla uutiskirjeen saat säätiön uutiset sekä tietoa ajankohtaisista kampanjoista ja tuoreimmista suojelualueistamme suoraan sähköpostiisi. Luonnonperintösäätiön uutiskirje julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa.

Shopping Cart
Vieritä ylös