Harjava, Hämeenlinna

KARTTA: Harjavan suojelualue kansalaisen karttapaikalla

Luonnonperintösäätiö osti kesäkuussa 2013 Hämeenlinnan Kalvolasta 6,3 hehtaarin Harjavan alueen. Muodoltaan kolmiomaisen alueen keskeinen osa on metsäsaarekkeiden kirjomaa kosteaa niittyä, jota ympäröi pitkään koskemattomana säilynyt metsä.

Harjavan reunametsät ovat kuusivaltaisia. Lahopuuta on syntynyt jo kohtalaisesti, erityisesti eteläosan laajemmalle metsäalueella. Metsäsaarekkeissa kasvaa puolestaan monipuolisesti lehtipuuta: koivua, harmaaleppää, pihlajaa, raitaa ja tuomea.

Harjavan kasvisto koostuu pääasiassa tuoreen kangasmetsän lajeista. Paikoin esiintyy kuitenkin korpi- ja pohjoisreunalla ravinteisuuden ilmentäjinä taikinamarjaa ja näsiää.

Alueelta laskeva puro virtaa Harjavassa luonnonuomassa.

Harjavasta vain muutama sata metriä pohjoiseen Äimäjärven rannalla sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä Kalliomaan lehtojensuojelualue. Kalliomaan ja Harjavan välimaastossa kasvaa laajalti pähkinäpensasta, joka on levittäytynyt jo aivan Harjavan rajan tuntumaan.

Harjava oli ostohetkellä säätiön 39. suojelualue.

Kuva: Anneli Jussila

Osta pala Harjavan metsää!

Tule Sinäkin kutomaan metsäverkkoa - liity kummiksi!

Kuvagalleria