Soukkavaara

Kunta: Posio
Suojeluvuosi: 2022
Pinta-ala: 29.5 ha
Soukkavaara, Ari-Pekka Auvinen

Luonnonperintösäätiö osti tammikuun 2022 alussa yli 150-vuotiaan vaarametsän vain kilometri Posion kuntakeskuksesta itään sijaitsevalta Soukkavaaralta.

Uusi alue kytkeytyy Kitkajärven ja Riisitunturin valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Maisema-aluestatuksesta huolimatta yhtenäisiä vanhoja luonnonmetsiä löytyy Yli-Kitkan Posion puoleisilta rannoilta enää lähinnä saarista ja paikoin muutamilta rantamilta. Luonnonperintösäätiön suojelualue turvaa näiden viimeisten aarnialueiden säilymistä.

Soukkavaaran pohjoisrinteeseen sijoittuvalla 29,5 hehtaarin suojelualueella kasvaa luonnontilaista kynttiläkuusten ja lakkapääpetäjien hallitsemaa havumetsää. Puuston ikärakenne on monipuolinen. Osa metsän puista on jo muuttunut keloiksi, sammaloituneiksi maapuiksi sekä uhanalaisen hömötiaisen pesäpaikoiksi sopiviksi koivupökkelöiksi.

Suojelualueelta löytyy myös pieni luonnontilainen räme, jonka reunaa luikertelee suolähteiltä ja Soukkavaaran rinteen tihkupinnoilta alkunsa saava kirkasvetinen puro. Tammikuisena päivänä puron varren hangella kulki saukon edestakainen jälkijono.

Pienen kysymysmerkin Soukkavaaran tulevaisuudelle tuo suojelualueelle ulottuva malminetsintälupahakemus. Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt on hakenut malminetsintälupaa alueelle, josta noin kaksi hehtaaria ulottuu suojelualueen puolelle.

Luonnonperintösäätiö hankki Soukkavaaran avoimilta metsämarkkinoilta. Jatkossa säätiö selvittää voitaisiinko aluetta käyttää Posion kuntakeskuksen asukkaiden ja läheisellä Pentik-mäellä vierailevien matkailijoiden virkistyskohteena.

Kuvagalleria

Luonnontilainen kynttiläkuusten ja lakkapääpetäjien hallitsema vaarametsä Posiolla.

Suojele pala ikimetsää

Soukkavaara

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top