Enäjärvi

Kunta: Laitila ja Pyhäranta
Suojeluvuosi: 2005-2007
Pinta-ala: 28 ha

Laitilan ja Pyhärannan kuntien rajalle sijoittuva Enäjärven suojelualue on yhteensä runsaan 28 hehtaarin laajuinen ja koostuu neljästä eri tilasta (Järventausta, Kivisaari, Heinola ja Järvenperä). Tilat sijaitsevat Laitilan Untamalan kylässä sekä Pyhärannan Ihoden kylässä. Ensimmäinen, Järventausta, ostettiin kesällä 2005, Kivisaari syksyllä 2006 ja Heinola-Järvenperä kevättalvella 2007.

Metsä alueella on huomattavan koskematonta ja tiheää, vaikka rannanpuoleiset osat siitä ovat kauan sitten olleet metsälaitumena. Enäjärven suojelualueeseen kuuluu useita hehtaareita järven rantaluhtaa sekä siitä kohoavia saaria. Alueen läpi virtaa Enäjärven ainoa laskujoki. Suojelualue ulottuu lännen puolella Enäjärven avoveteen asti.

Suurin osa metsästä on rehevällä, lehtomaisella pohjalla kasvavaa kuusikkoa, mutta alueella esiintyy myös muun muassa kalliomänniköitä sekä runsaasti haapaa, koivua ja rantavyöhykkeellä tervaleppää. Liito-orava ja hiirihaukan pesintä on havaittu; rantaluhdalla laiduntaa laulujoutsen sekä pitää reviiriään kurkipari. Haavoilla kasvaa uhanalaiseksi luokiteltua haapariippusammalta sekä raidankeuhkojäkälää.

Suojelualueen merkitystä luonnehtii Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ylitarkastaja Osmo Kivivuori: ”Enäjärven viereen, Pyhärannan-Laitilan rajalle, on maanomistajan Luonnonperintösäätiön varoin syntymässä yksi Varsinais-Suomen merkittävimmistä metsä- ja rantaluonnon luonnonsuojelualueista.”

Näin löydät Enäjärven suojelualueelle

Osoite: Nummitie 146, Laitila. Laitilan-Rauman tieltä E8 ajetaan noin 15 kilometriä Laitilasta luoteeseen ja käännytään länteen Varhokylän tielle kohti Pyhärantaa. Noin 7,5 kilometrin päässä, heti Ropanjärven jälkeen kääntyy pienempi Nummitie luoteeseen Ropannummelle. Tätä tietä ajetaan vajaat 1,5 kilometriä (Nummitie 146) ja käännytään oikealle, koilliseen johtavalle pikkutielle, joka kulkee ensin Uusimaa-nimisen maatilan peltojen läpi.

Pikkutietä ajetaan noin 1,2 kilometriä, kunnes metsätaipaleen jälkeen tullaan kohtaan, jossa pienten niittylaikkujen kohdalla tie haarautuu kahtaalle. Vasemmanpuolinen haara johtaa Enäjärven suojelualueen läpi. Auton voi jättää levennyksen kohdalle pikkutien varteen juuri ennen teiden risteystä.

Enäjärven suojelualue koostuu neljästä eri tilasta, joista koillisen puoleinen Kivisaari sijaitsee Pyhärannan rajan takana, mutta on silti yhteydessä muuhun suojelumetsään. Lännen puolella suojelualue ulottuu Isoluotoon ja Enäjärven avoveteen saakka.

Suojele pala ikimetsää

Enäjärvi

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Kuvagalleria

Vanhaa hämyistä kuusikkoa, kivenjärkäleitä, kalliomännikköä ja järven ruovikkoa saarineen.
Shopping Cart
Scroll to Top