Metsänpeitto, Urjala

Pentti Linkolan nimikkometsä

KARTTA: Metsänpeitto kansalaisen karttapaikalla

Metsänpeitto on eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen lahopuustoinen aarniometsä, pinta-alaltaan noin 18 hehtaaria. Metsänpeitto on säätiön perustajan ja puheenjohtajan Pentti Linkolan nimikkometsä – sen ostoon käytettiin vuoden 2012 lopulla toteutetun Linkolan 80-vuotisjuhlakeräyksen tuotto. Metsänpeiton reilun 13 hehtaarin ytimen säätiö osti marraskuussa 2013, ja peittoa jatkettiin luoteeseen maaliskuussa 2014 tehdyllä 4,5 hehtaarin metsäkaupalla. 

Metsänpeitto on Etelä-Suomen oloissa harvinaislaatuinen löytö. Se sijaitsee aivan Urjalan Laukeelan kyläkeskuksen tuntumassa ja on kauttaaltaan vanhaa metsää, noin satavuotiasta. Yli puolet metsästä on kuusivaltaista lehtomaista ja tuoretta kangasta. Alueen itäreunassa on pieni kaistale mäntyvaltaista kuivaa kangasta. Havuvaltaisen puuston seassa kasvaa vanhoja koivuja ja haaparyhmiä. Metsä vaikuttaa miltei koskemattomalta, pieniä puita on poistettu sieltä täältä ehkä parikymmentä vuotta sitten.

Metsänpeitossa on poikkeuksellisen paljon monipuolista ja eri-ikäistä lahopuuta, parhaimmillaan 10–20 kuutiota hehtaarilla. Lahopuuta löytyy kuivana pystypuuna, jo sammaloituneina maapuina, tuoreina tuulenkaatoina ja lehtipuupökkelöinä. Vanhojen tuulenkaatojen tuntumassa sijaa on saanut uusi puusukupolvi ja luontaiset aukot ovat taimettumassa.

Metsänpeitto on maastonmuodoiltaan vaihteleva ja moni-ilmeinen. Alavista laaksoista kohoaa kallioita harjanteineen ja jyrkänteineen ja sisäistä maisemaa värittävät erikoiset kivenlohkareet. Metsäalueella kulkevaa puroa on joskus oikaistu, mutta uoma on palautumassa osittain luonnontilaan.

Metsänpeitto on Luonnonperintösäätiön 44. suojelualue ja Pirkanmaan kuudes.

Kuva: Mikko Hovila.

Osta lahjakortti - auta pohjansirkkua Pirkanmaalla!

Osta pala Metsänpeittoa!

Kuvagalleria