Stiftelsen för naturarvet startar en företagskampanj i Tavastland

Stiftelsen för naturarvet inleder en insamling bland de framgångsrika företagarna i Tavastland, och vi kommer att fortsätta med kampanjen till slutet av året. Vi strävar efter att få ett tavastländskt naturskogsområde – eller flera – under bskydd. Fiskaren och författaren Pentti Linkola som grundade stiftelsen firar sin 80-årsdag i år vilket vi också jubilerara med kampanjen.

Bakqrund och handlingssätt

Den riksomfattande stiftelsen grundades år 1995. Kontoret ligger i Tavastehus, och vår verksamhet koncentrerar sig på Södra och Mellersta Finland.

Vi samarbetar med skogsägarna för att skaffa oss de äldsta av de utsatta skogarna med donerade medel och se till att de placeras under beskydd enligt naturskyddslagen. Vi har redan 32 områden, framför allt i södra delen av landet.

Vi skyddar inte bara träd och växter utan också övriga organismer och finländska livsmiljöer som erbjuder kännetecknande landskap.

Allemansrätten begränsas inte av vårt arbete.

Företag kan stödja och bli fadder

Det finns allt färre gamla skogar i Tavastland och södra Finland.

Efter att ha mottagit donerade medel kan stiftelsen uppkalla en skog eller en del av skyddsområdet efter givaren. Vill ett företag stödja oss regelbundet så erbjuder vi en möjlighet att bli fadder.

Stiftelsen har fått stöd av bland annat UPCAST Oy, Rapal Oy, Tiketti och Moln Ab.

Kontakta oss!

Verksamhetsledare Anneli Jussila, FM, tel. 040 586 3950, [email protected]

Insamlare Matti Ojanperä, DI, tel. 050 533 9124, [email protected]

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen