Stiftelsen fick en värdefull naturgåva i Aura

Stiftelsen för naturarvet fick en skog i gåva i Egentliga Finland som när det är skyddat kommer att få namnet Tapsunkolkka. Det 14 hektar stora området hette tidigare Sepänpelto och ligger i Aura, 25 kilometer nordost om Åbo.

Skogen donerades till Stiftelsen för naturarvet av Reeta Kuuskoski, som älskar gamla skogar och som en gång i tiden fick skogen i gåva av sin far. Kuuskoski lärde nyligen känna Stiftelsen för naturarvets nuvarande verksamhet och blev övertygad om att skogen under stiftelsens beskydd skulle förbli orörd och att ett permanent skydd skulle värna hennes fars minne på bästa möjliga sätt.

”Jag berördes väldigt mycket av vad stiftelsen åstadkommit inom sitt skyddsarbete. Stiftelsen för naturarvet är numera en synlig och uppmuntrande skyddsaktör som inspirerar naturmänniskor till att delta i skyddsaktiviteter. Jag hoppas att så många andra som möjligt också deltar i denna viktiga fråga genom att donera sina skogar till Stiftelsen för naturarvet”, kommenterar Kuuskoski.

Tapsunkolkka är en talldominerande skog med klippor som bitvis täcks av lavar och ljung samt hedmark där det växer mycket blåbär och lingon. Skogen har förblivit orörd en lång tid. Där trivs till exempel talltita och tofsmes, som man skådade under höstens inspektionsbesök.

Tapsunkolkka är stiftelsens 13:e skyddsområde i Egentliga Finland. I stiftelsens omvårdnad får Tapsunkolkka för alltid vara i fred och utgör även i fortsättningen en fristad för ett flertal utrotningshotade arter. Däremot skulle man behöva fler fristäder, och speciellt i södra Finland skulle man snabbt behöva skydda ännu fler skogar än idag.

”Skyddsläget i Egentliga Finland är beklagansvärt bedrövligt och skogarna är i dåligt skick. Därför är en sådan här gåva till Stiftelsen för naturarvet och därigenom till hela den finska naturen guld värd. Alla som bara har möjlighet borde se till att deras skogar skyddas. Det gör de lättast genom att donera skogar till Stiftelsen för naturarvet”, berättar Pepe Forsberg, stiftelsens verksamhetsledare. 

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen