Gamla skogar säljs fortfarande för avverkning – Stiftelsen för naturarvet erbjuder ett alternativ

Stiftelsen för naturarvet, som främjar skyddet av den finländska naturen, oroar sig för hur långsamt skyddet av skogar framskrider i Finland. Situationen beskrivs väl av att man inte ens lyckas köpa och beskydda alla gamla skogsområden som är till salu offentligt. Den största utmaningen är bristen på finansiering.

”Situationen i världen är mycket osäker just nu, vilket tyvärr också leder till en snabbare avverkningstakt. Vår stiftelse har som mål att i år beskydda tusen hektar finländsk skogs- och myrnatur. Vi håller god takt, och vi behöver donationer för att kunna uppnå vårt mål. Om donationsmedlen sinade vore det en katastrof för naturen, eftersom det skulle bromsa upp våra möjligheter att beskydda gamla skogar”, säger Pepe Forsberg, verksamhetsledare för Stiftelsen för naturarvet.

”Sett som en helhet framskrider skyddet av skogar i Finland beklagligt långsamt: vi lyckas inte ens beskydda alla sådana gamla skogsområden vars ägare skulle vara beredda att sälja eller beskydda”, fortsätter Forsberg.

”Ännu idag säljs flera gamla skogsområden för avverkning. Det är en ohållbar situation. Det höga priset på virke betyder också att skogspriserna hålls på hög nivå.”

I Finlands skogar finns fler utrotningshotade arter än i någon annan livsmiljö, men i en stor del av landets södra delar har man endast lyckats beskydda några få procent av skogarna. Över hundratusen hektar skog huggs ner till kalhyggen varje år. För att förbättra skyddsnivån väsentligt krävs det framför allt att staten ökar finansieringen för att skydda skogar, men såväl privatpersoners som kommuners och företags insats är också betydande i detta arbete.   

Stiftelsen för naturarvet har i syfte att främja Finlands naturskydd och bevara naturområden. Genom köp eller donationer skaffar stiftelsen lämpliga områden, i första hand skogar, och ansöker om permanent, lagstadgad finansiering för dem.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen