Bevara österbottnisk myrnatur

Heininevaa Pohjanmaalla. Kuva: Teemu Tuovinen.

Våren 2012 inledde Stiftelsen för naturarvet tillsammans med Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri en insamling för att skydda värdefull myrnatur i Österbotten.

Orörda myrar är skattkistor för den biologiska mångfalden; speciellt viktiga är de för många fågel- och insektsarter. Opåverkade och odikade myrar har blivit allt mer sällsynta i Finland, särskilt söder om Lappland. Vi vill agera innan det är för sent!

Insamlingen har hittills kunnat skydda följande områden (den senaste högst upp):

  • Penninkijoki i Perho: ett 18,4 hektar stort skogs- och myrområde som köptes år 2022.
  • Huhmarneva i Kauhava: ett 70 hektar stort myrområde som köptes i september 2020.
  • Lampakanneva i Evijärvi: ett 82,8 hektar stort myrområde som köptes i september 2019
  • Herlevinlähde i Karleby: ett 9,8 hektar stort myrområde som köptes i december 2019.
  • Järvineva i Lappo: ett 12,9 hektar stort myrområde som köpter i januari 2019.
  • Nurmoneva i Lappo: ett 22,4 hektar stort myrområde som köptes i december 2018.
  • Kruununmaa i Alavo: ett 8 hektar stort myrområde som köptes i augusti 2017. Arealen utökades år 2020 när ett till myrområde på 28,1 hektar köptes i Hakotapintanner i Alavo.
  • Syrjäjoki i Perho: ett 15 hektar stort myrområde som köptes i mars 2015.
  • Virvatuli i Halso:  ett 62 stort myrområde som köptes i oktober 2014.
  • Heinineva i Alajärvi: et 37 hektar stort myrområde som köptes år 2012 och utvidgades genom ytterligare ett köp år 2013.

Stiftelsen för naturarvet har penninginsamlingstillstånd: RA/2020/921

Bild: Heinineva. Teemu Tuovinen.

Insamlingen framsteg

76.052,65 € (från insamlingsstart 221.299,85 € )

05.04.2023

Donera till kampanjen

Bevara österbottnisk myrnatur

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen