Tavastehus fick ett skyddsområde

Stiftelsens senaste skyddsområde, Keijunsuo skog på sju hektar, ligger i Vehmainen i Rengo. Keijunsuo gäller det första skyddsområdet som stiftelsen har skaffat i Tavastehus. Det finns nu trettio skyddsområden som stiftelsen har i sin ägo.

Keijunsuo, som också har kallats Keljunsuo, ligger söder om viken Haltianlahti vid sjön Paloniitunjärvi och begränsas till det cirka 90 hektar omfattande skyddsområdet som har grundats för att skydda sjön. Paloniitunjärvi utgör ett riksomfattande värdefullt område för fåglar, och där bor också den citronfläckade kärrtrollsländan, som skyddas av Europeiska unionen.

Keijunsuo är en gammal skog som växer på en försumpad mo. Träsbeståndet befinner sig i lager, och man kan också upptäcka något murket trä. De äldsta av träden är korta sköldbarkstallar, men det förekommer också lövträd i olika åldrar.

Keijunsuo har varit i Forststyrelsens besittning, och den har troligen inte vårdats i årtionden; den har inte så ofta blivit utsatt för huggningar heller – det finns nästan inga stubbar alls i området. Dikena har till stor del blivit grunda, och det går lätt att täppa till de djupaste med frivilliga krafter. Keijunsuo utgör ett intressant återställningsobjekt som redan på egen hand har börjat återgå till sitt naturliga tillstånd. Skogens värde ökas av dess läge invid ett skyddområde som är omgivet av en fridfull skogsmiljö långt ifrån stora vägar.

Foto: Mikko Hovila

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen