Stiftelsens naturskyddsområden utvidgades i Tavastland och Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt betydliga tilläggsområden och utökat sina existerande naturskyddsområdens area.

Skyddsområdet Myllyniitty i Valkeakoski, som köptes ifjol, utvidgas med tre hektar genom skogsköp och omfattar nu nästan 18 hektar. Den sällsynta lövträdsdominerade skogen döljer bland annat ett flygekorrevir samt en värdefull frisk lundskog där det växer blåsippa. I närheten ligger också andra naturskyddsområden, och Myllyniitty fungerar som en ö som förenar dem. I och med utvidgningen stärks Myllyniittys ställning ytterligare.

”Vi strävar aktivt efter att utvidga våra existerande skyddsområden, eftersom stora, enhetliga beskyddade skogar är det bästa sättet att bevara naturens mångfald. Många arter i gamla skogar kräver stora, beskyddade områden för att klara sig”, förtydligar Pepe Forsberg, verksamhetsledare för Stiftelsen för naturarvet.

Keijunmetsä i Tavastehus utvidgades med nästan åtta hektar i och med köpet av två skogsskiften. Keijunmetsä beskyddades ursprungligen 2011, och den var stiftelsens första område i Tavastehus. Efter det här senaste skogsköpet växer den här sagolika tavastländska skogen, som ligger i byn Vehmainen i Renko, till 22 hektar. Hela viken Haltianlahti är ett viktigt revir för åkergrodan, vadarfåglar och den citronfläckade kärrtrollsländan, så de nya områdena ökar våtmarksarternas trygghet betydligt.

Genom Stiftelsen för naturarvet kan man styra sin donation till ett visst område. På det här sättet kan donatorn ha en lokal inverkan på skogsskyddet. Man kan till exempel förbättra skyddet av Keijunmetsä och dess närområden genom att köpa ett inriktat presentkort.

”Det köps gott om presentkort för Keijunmetsä av oss, och det är ett bra alternativ till ett vanligt gratulationskort. Här på stiftelsen följer vi noggrant med de regionala donationerna och riktar in dem till köp i regionen i fråga”, berättar verksamhetsledare Forsberg.

Stiftelsen för naturarvet behöver hela tiden donationer från både privatpersoner och företag för att kunna rädda utrotningshotade skogsområden och trygga naturens mångfald. Instruktioner för att göra en donation finns på Stiftelsen för naturarvets webbplats www.luonnonperintosaatio.fi/sv/donera

(Foto: Johanna Viitanen)

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen