Kurikanlehto

Kommun: Kangasala
Skyddsår: 2021
Område: 14 ha
Kurikanlehto. Kuva: Anneli Jussila

Skogen Kurikanlehto, Pentti Linkolas minneslund, ligger i Keljo i Sahalahti, cirka en kilometer från sjön Längelmävesis strand. Den lummiga skogen på 14 hektar sprider ut sig på bergets västra och sydvästra sluttning, och i naturskyddsområdet ingår också en remsa av Kurikanvuoris krön som ligger cirka 140 meter över havet. Det var veterinär Sirkka Pyhälä som sålde skogen till Stiftelsen för naturarvet.

I skogen växer det ovanligt grova granar, tallar och vårtbjörkar av olika ålder, också gamla lav- och tickbevuxna träd. Förutom asp, al och rönn växer där också lind och lönn. Skogen har flera skikt, och den användes sannolikt som betesskog före krigen. Den södra delen av området är fuktigare, här är terrängen lundartad och har gott om murkna träd. På den norra sidan är däremot trädbeståndet ovanligt stort, och ställvis stiger träden till över 35 meters höjd.

Kurikanlehto köptes med medel från Pentti Linkolas minnesinsamling på samma gång som minnesskogen Riuttasalo i Toivakka.

Bildgalleri

Skydd en bit urskog

Kurikanlehto

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen