Pentti Linkolas minnesskog och minneslund köptes i Toivakka och Sahalahti

Pentti Linkolas minnesskog kommer att grundas som gemensamt förvärv av Stiftelsen för naturarvet och Päijännes Stiftelse för naturarvet i Riuttasalo i kommunen Toivakka, som ligger i Mellersta Finland nära Päijänne. Kurikanvuori i Sahalahti, som ligger i Kangasala i Birkaland, kommer att fredas som Pentti Linkolas minneslund.

Minnesskogen och minneslunden valdes bland flera olika möjliga områden, och de representerar det bästa av den rika naturen i närheten av Päijänne – Riuttasalo på den östra och Kurikanvuori på den västra sidan av den stora sjön. Genom dessa nya naturskyddsområden tas nästan 60 hektar finländsk skogsnatur bort ur näringslivets kugghjul. 

”Det orörda lugnet, den livskraftiga skogen med åtskilliga arter, porlande bäckar, vatten fulla med liv, och närheten till andra naturskyddsområden var motiveringarna till att freda de här nyinköpta områdena”, säger Anneli Jussila, naturskyddschef för Stiftelsen för naturarvet.

I Linkolas minnesskog i Toivakka råder sällsynt lugn och tystnad. Riuttasalo omfamnar en skogstjärn i vars hemlighetsfulla mörka vatten strändernas torrakor och yviga tallar återspeglas. I suset av barrträd och aspar bor björnar, rovfåglar, hackspettar och många utrotningshotade invånare i den gamla skogen.

För Linkola var området kring Päijänne bekant som en skattkammare för fågelskådning, fiske och naturobservation. I Linkolas minnesskog och minneslund visar den mångsidiga naturen upp sig på ett exceptionellt värdigt sätt. De mossbevuxna vindfällena under de gamla tallarna fungerar som en skyddande hamn för åtskilliga arter av organismer.

Efter Linkolas död våren 2020 startade Stiftelsen för naturarvet en minnesinsamling som hittills uppnått nästan 435 000 euro. Insamlingen kommer att fortsätta efter anskaffningen av minnesskogen och -lunden, eftersom inköpspriset inte helt täcktes med insamlade medel. Dessutom strävar man efter att utvidga naturskyddsområdena i fortsättningen.

Pentti Linkolas minnesskog och minneslund skyddar vårt omätbart värdefulla naturarv. Från Loppasenvuori i Riuttasalo eller Kurikanvuori i Sahalahti kan vi se det som Linkola värdesatte mest: den vilda naturen och dess mångsidiga livsmiljöer. I detta landskap kan vi titta på skogen med Pentti Linkolas ögon, och minnet av en stor naturvårdare lever vidare från generation till generation.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på telegram

Senaste nyheterna

  • Nyheter ·

Stormskadad skog skyddades i Kajana

Stiftelsen för naturarvet har skyddat en skog i Hannusranta i Kajana som skadats av ett häftigt åskväder. Skyddsområdet, som fick namnet Paatsamakorpi, träffades av en fallvind i juni 2020, vilket ledde till att området nu har hundratals kubik av vindfällda träd. Den fuktigbottnade blandskogen som är över hundra år gammal har nu en area på 10,5 hektar.
Lue lisää
  • Nyheter ·

Nytt skyddsområde i Egentliga Finland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med rikt trädbestånd i S:t Mårtens i Egentliga Finland. Skogen ska fridlysas som permanent skyddsområde. Området hette ursprungligen Palomäki, men som skyddsområde kommer det att heta Kaunilanmaa efter önskemål från de arvingar som sålde skogen.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top