Pentti Linkolas minnesskog och minneslund köptes i Toivakka och Sahalahti

Pentti Linkolas minnesskog kommer att grundas som gemensamt förvärv av Stiftelsen för naturarvet och Päijännes Stiftelse för naturarvet i Riuttasalo i kommunen Toivakka, som ligger i Mellersta Finland nära Päijänne. Kurikanvuori i Sahalahti, som ligger i Kangasala i Birkaland, kommer att fredas som Pentti Linkolas minneslund.

Minnesskogen och minneslunden valdes bland flera olika möjliga områden, och de representerar det bästa av den rika naturen i närheten av Päijänne – Riuttasalo på den östra och Kurikanvuori på den västra sidan av den stora sjön. Genom dessa nya naturskyddsområden tas nästan 60 hektar finländsk skogsnatur bort ur näringslivets kugghjul. 

”Det orörda lugnet, den livskraftiga skogen med åtskilliga arter, porlande bäckar, vatten fulla med liv, och närheten till andra naturskyddsområden var motiveringarna till att freda de här nyinköpta områdena”, säger Anneli Jussila, naturskyddschef för Stiftelsen för naturarvet.

I Linkolas minnesskog i Toivakka råder sällsynt lugn och tystnad. Riuttasalo omfamnar en skogstjärn i vars hemlighetsfulla mörka vatten strändernas torrakor och yviga tallar återspeglas. I suset av barrträd och aspar bor björnar, rovfåglar, hackspettar och många utrotningshotade invånare i den gamla skogen.

För Linkola var området kring Päijänne bekant som en skattkammare för fågelskådning, fiske och naturobservation. I Linkolas minnesskog och minneslund visar den mångsidiga naturen upp sig på ett exceptionellt värdigt sätt. De mossbevuxna vindfällena under de gamla tallarna fungerar som en skyddande hamn för åtskilliga arter av organismer.

Efter Linkolas död våren 2020 startade Stiftelsen för naturarvet en minnesinsamling som hittills uppnått nästan 435 000 euro. Insamlingen kommer att fortsätta efter anskaffningen av minnesskogen och -lunden, eftersom inköpspriset inte helt täcktes med insamlade medel. Dessutom strävar man efter att utvidga naturskyddsområdena i fortsättningen.

Pentti Linkolas minnesskog och minneslund skyddar vårt omätbart värdefulla naturarv. Från Loppasenvuori i Riuttasalo eller Kurikanvuori i Sahalahti kan vi se det som Linkola värdesatte mest: den vilda naturen och dess mångsidiga livsmiljöer. I detta landskap kan vi titta på skogen med Pentti Linkolas ögon, och minnet av en stor naturvårdare lever vidare från generation till generation.

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top