Områden i Södra Karelen köptes för att skyddas – Merja Salo får en minnesskog och en minneslund

Stiftelsen för naturarvet har nyligen köpt två skogsfastigheter som omfattar drygt 16 hektar gammal skog i Södra Karelen som kommer att beskyddas. Veitsalmi, som köptes först och omfattar cirka fyra hektar, ligger i Luumäki och avgränsas av stranden till sjön Kivijärvi. Området är en nästan helt björk- och aspdominerad strandlund där man bland annat sett sommargylling.

”Strandlunden med sina åldrande lövträd kan också möjligtvis bli en skattkammare för den vitryggiga hackspetten och andra hackspettar”, konstaterar Anneli Jussila, naturskyddschef för Stiftelsen för naturarvet.

Veitsalmi kommer att bli en minnesskog för Merja Salo (1953–2018), professor i fotografi. Merja Salo startade minnesinsamlingen redan under sin livstid då hon fick veta om sin allvarliga sjukdom, och då donerade hon ett startkapital på tiotals tusen euro till fonden.

Efter Veitsalmi köpte stiftelsen Hyyriänmäki vid stranden till Aitjärvi i Ylämaa i Villmanstrand, som också omfattar en liten gård vid namnet Haukkalehto. De två fastigheterna i Ylämaa utgör 12 hektar av mångsidig sydkarelsk skogsnatur.

”I Hyyriänmäki ingår mycket värdefull moskog med ett stort bestånd av murkna träd, och där har man iakttagit utrotningshotad skogsmes och spår av tretåig hackspett. Lodjuret trivs också i det här landskapet med varierande höjdskillnader. Genom Hyyriänmäki ringlar sig en särskilt vacker bäck som ökar skogens mångsidighet och rinner ut i Aitjärvi”, beskriver Anneli Jussila.

Haukkalehto, som ligger invid Hyyriänmäki, fortsätter att bevara Merja Salos minne och kommer att kallas Merja Salos minneslund. Köpet av Hyyriänmäki och Haukkalehto finansierades delvis med de resterande medlen från Merja Salos insamling samt till största delen med medel från Stiftelsen för naturarvets insamling Turvapaikkoja metsälinnuille Etelä-Karjalaan (Tillflyktsorter för skogsfåglar i Södra Karelen). Hittills har man lyckats samla in cirka 105 000 euro.

”De här nya skyddsområdena utgör utmärkta exempel på hur öronmärkta insamlingar kan hjälpa Stiftelsen för naturarvet att snabbt och effektivt skydda gammal och mångsidig skogsnatur som blivit allt sällsyntare”, påminner Anneli Jussila.

(Foto: Juha Juuti)

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen