Mer skog placeras under beskydd i Saarijärvi

I augusti 2013 blev det dags för Stiftelsen för naturarvet att anskaffa en bit av den
gamla granskogen vid Lannevesi i Saarijärvi.

Den mestadels drygt över hundra år gamla skogen Mörkökorpi gäller en urskogsliknande granskog med gamla, stora lövträd överallt, björkar för det mesta.

En del av skogen har också gamla tallar som växer bland granarna. Det finns också gott om stående och nerfallna träd i murken form i olika åldrar.

Den västra kanten av området erbjuder ett hem för ett fuktigt skogskärr som bidrar till områdets mångsidighet. I området förekommer också gamla ängar som håller på att beskogas med ett trädbestånd som vid kanterna domineras av lövträd.

Skogen befinner sig till stor del i ett ovanligt naturligt tillstånd. Området omfattar cirka sju hektar.

Mörkökorpi är stiftelsens 40:e skyddsområde och det tredje i Mellersta Finland.

Foto: Anneli Jussila.  

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top