Keidas skog i Björneborg uppkallas efter Partioaitta

Partioaittas Miljöbonus till Stiftelsen för naturarvet, sammanlagt 55 313 euro, styrdes till Keidas skog som kommer att uppkallas efter Partioaitta.

Den ungefär femtiotvå hektar stora skogen Keidas är belägen i Lassilatrakten av Norrmark i Björneborg. Den norra delen av skyddsområdet inkluderar hälften av en träskartad strandlinje som hör till den vackra sjön Vähä Särkijärvi. Den mellersta delen utgörs av en halvöppen ris-tallmosse som har ljung på sig och gamla moskogar omkring sig. Den största delen av moarnas trädbestånd som domineras av gran har redan blivit hundraårig. Det växer aspar bland granarna och gamla tallar vid kanterna av några berg som har kommit fram ur marken. Murket trä som är viktigt för de många arterna förekommer i stora mängder i de äldsta grandungarna.

Tidigt på våren kan man höra bland annat spoven, skogssnäppan, korsnäbbarna, mesarna och tranorna i området. Den som övernattade i ett tält sent på sommaren fick höra sparvugglans hetsiga spel. Namnet Keidas härstammar från Vähäjärvenkeidas, ett namn som står på kartan.

Det som är speciellt fint ur naturvårdens synvinkel är att Keidas hör ihop med andra skyddsområden: i söder ligger det över 500 hektar stora skyddsområdet Pitkäsuo som är ovanligt orört i södra Finland och befinner sig i statens ägo för att skyddas i sin helhet. Dikena vid dess kanter är skottade igen. Keidas kommer sannolikt att återställas på samma sätt av Stiftelsen för naturarvet.

Foto Ari-Pekka Auvinen

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på telegram

Senaste nyheterna

  • Nyheter ·

Skogen Myllyniitty skyddas i Valkeakoski

På sommaren lyckades Stiftelsen för naturarvet göra en affär på ett skogsområde i södra Birkaland som kommer att kallas Myllyniitty. Området ligger i Paino i Valkeakoski och sträcker sig ända till sjön Painonjärvis stränder. I det här naturskyddsområdet på knappa 15 hektar ingår en vacker liten älv i en naturlig fåra som börjar i sjön Iso Leppäjärvi och mynnar ut i Painonjärvi. Den första delen av älven är full av små, störtande forsar – här kan skillnaderna i terrängen ibland vara mer än 20 meter.
Lue lisää
  • Nyheter ·

I Sodankylä skyddades urskog som gränsar Sompio naturreservat

I början av maj köpte Stiftelsen för naturarvet den gamla skogen Mukkavaara i Vuotso i Sodankylä. Området på totalt 88 hektar består av två jordlotter varav den större, ett område på cirka 67 hektar, har en direkt gräns med Sompio naturreservat som grundades 1956. Från Mukkavaara skog är det sju kilometer till guldbyn Tankavaara, och tre kilometer till Urho Kekkonens nationalpark.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top