Keidas skog i Björneborg uppkallas efter Partioaitta

Partioaittas Miljöbonus till Stiftelsen för naturarvet, sammanlagt 55 313 euro, styrdes till Keidas skog som kommer att uppkallas efter Partioaitta.

Den ungefär femtiotvå hektar stora skogen Keidas är belägen i Lassilatrakten av Norrmark i Björneborg. Den norra delen av skyddsområdet inkluderar hälften av en träskartad strandlinje som hör till den vackra sjön Vähä Särkijärvi. Den mellersta delen utgörs av en halvöppen ris-tallmosse som har ljung på sig och gamla moskogar omkring sig. Den största delen av moarnas trädbestånd som domineras av gran har redan blivit hundraårig. Det växer aspar bland granarna och gamla tallar vid kanterna av några berg som har kommit fram ur marken. Murket trä som är viktigt för de många arterna förekommer i stora mängder i de äldsta grandungarna.

Tidigt på våren kan man höra bland annat spoven, skogssnäppan, korsnäbbarna, mesarna och tranorna i området. Den som övernattade i ett tält sent på sommaren fick höra sparvugglans hetsiga spel. Namnet Keidas härstammar från Vähäjärvenkeidas, ett namn som står på kartan.

Det som är speciellt fint ur naturvårdens synvinkel är att Keidas hör ihop med andra skyddsområden: i söder ligger det över 500 hektar stora skyddsområdet Pitkäsuo som är ovanligt orört i södra Finland och befinner sig i statens ägo för att skyddas i sin helhet. Dikena vid dess kanter är skottade igen. Keidas kommer sannolikt att återställas på samma sätt av Stiftelsen för naturarvet.

Foto Ari-Pekka Auvinen

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen