I Sodankylä skyddades urskog som gränsar Sompio naturreservat

I början av maj köpte Stiftelsen för naturarvet den gamla skogen Mukkavaara i Vuotso i Sodankylä. Området på totalt 88 hektar består av två jordlotter varav den större, ett område på cirka 67 hektar, har en direkt gräns med Sompio naturreservat som grundades 1956. Från Mukkavaara skog är det sju kilometer till guldbyn Tankavaara, och tre kilometer till Urho Kekkonens nationalpark.

”Gränsen mellan den gamla Mukkavaara-skogen och Sompio nationalpark kan inte urskiljas på flygfotografier eller ens i terrängen, eftersom skogen på båda sidorna av gränsen är lika gammal och orörd”, kommenterar Ari-Pekka Auvinen, skyddsexpert på Stiftelsen för naturarvet.

Den norra delen av Mukkavaaras blivande naturskyddsområde har fastställts som en del av jordens orörda naturskogslandskap (Intact Forest Landscapes) inom ett internationellt projekt som leds av Marylands universitet, Greenpeace, internationella naturresursinstitutet (WRI) och Transparent World.

Stiftelsen för naturarvet köpte området på den öppna marknaden av ett dödsbo vars hemgård en gång i tiden blev under Lokka bassäng. Då lyckades familjen lösa in skogen Mukkavaara av staten som ersättning. De nya ägarna lät ändå knappt avverka skogen alls. Trädbeståndets genomsnittliga ålder har ställvis uppskattats vara 200 år, men i verkligheten är en betydande del av träden betydligt äldre än så – många är sannolikt äldre än 400 år.

Fortum understödde anskaffningen av Mukkavaaras gamla skog med 50 813 euro. Fortum använder en del av avkastningen från sin tilläggstjänst Vihreä för att stöda Stiftelsen för naturarvets skogsköp.

”Jag kan stolt berätta att tack vare våra Vihreä-kunder har vi lyckats öka vårt stöd för Stiftelsen för naturarvet till nästan det dubbla jämfört med året innan. Det här är ett tydligt bevis på ansvarsfullhetens växande betydelse i finländska företag”, kommenteras Fortums försäljningschef Aleksi Nordlund.

”Det är viktigt att företag deltar i att stöda Stiftelsen för naturarvets verksamhet, och därigenom skyddet av finländska skogar. Det gör det möjligt att rädda fantastiska och värdefulla naturområden. För Mukkavaara skulle avverkning ha varit ett annat sannolikt alternativ”, kommenterade Pepe Forsberg, verksamhetsledare för Stiftelsen för naturarvet.

Under en klar augustieftermiddag knackade en hackspett på Mukkavaaras torrakor, och bland de mörka granlavstofsarna fladdrade en kull lavskrikor. Från naturreservatets håll hördes en ripas kall, och en tjäderhöna flög upp från roten på en gran. I Mukkavaara, som ligger vid foten av fjällen Nattastunturi, var allt som förr.

På nordsamiska heter Mukkavaara Mohkkevárri. Den skogsklädda höjden har uppkallats efter kröken i älven Riestojoki, genom vilken älvens vatten går runt en upphöjning på vägen till Vuotso by. Stiftelsen för naturarvet vill hedra områdets urinvånare genom att också ge samiska namn till sina naturskyddsområden som ligger på samernas hembygdsområde.

Mukkavaara

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen