Hiidenkivenkorpi beskyddades i Urjala

Stiftelsen för naturarvet har köpt en gammal skog i Nuutajärvi i Urjala som ska kallas Hiidenkivenkorpi. Hela skogen, som omfattar tolv hektar, har ett rikt trädbestånd, eftersom ingen rört skogen på hundra år förutom för att röja vindfällen. 

”Trots namnet ’korpi’ är skogen biologiskt sett inte en sumpskog, men den motsvarar ordets allmänspråkliga betydelse som avser en gammal och väldigt tät granskog”, berättar Anneli Jussila, naturskyddschef vid Stiftelsen för naturarvet.


Traditionen berättar att det på Hiidenkivenkorpis område funnits en förhistorisk boplats. Vid skogskanten finns ett flyttblock som ett minne från istiden som på orten kallas för Rojukivi. Det gamla namnet för stora stenar liksom Rojukivi är jättekast, eftersom endast jättar kunde tänkas flytta på de gigantiska stenblocken.

Skogen ligger på ett lugnt ställe längs en liten väg. I skogskanten finns den ödelagda byggnadsgruppen Järvenpää, där det bodde människor från 1922 fram till långt efter krigen. Skogen såldes till stiftelsen av Riitta Saarinen, som ville att området skulle beskyddas – hennes släkt hade ju värnat om skogen i hundra år.

I Hiidenkivenkorpi kan vandrare uppleva den äkta atmosfären i en gammal barrskog och höra suset av förhistorien när vinden gungar de högvuxna granarna. I stiftelsens ägo kommer lugnet i Hiidenkivenkorpi att fortsätta i flera generationer.

Hiidenkivenkorpi är Stiftelsen för naturarvets femte naturskyddsområde i Urjala. Stiftelsens övriga skyddsområden på orten är Pyssykangas, Haapalaakso, Metsänpeitto och Saittovuori.

”I Södra Birkaland verkar det fortfarande finnas täta skogar att beskydda. Stiftelsen behöver hela tiden donationer för kunna beskydda dessa fantastiska naturområden och rädda dem från avverkning”, betonar naturskyddschef Anneli Jussila.  

(Foto: Mari Helkiö)

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top