Raakkumetsä-kampanjen vill beskydda flodpärlmusslas skog

Stiftelsen för naturarvet har startat en kampanj för att beskydda en skog vid namnet Raakkumetsä. Målet är att beskydda en gammal skog på ett avrinningsområde för en älv där det förekommer flodpärlmussla, raakku på finska.

Idén till Raakkumetsä-kampanjen kom från en av Stiftelsen för naturarvets styrelsemedlemmar, författaren Anni Kytömäki, vars roman Margarita tilldelades Finlandia-priset för skönlitteratur 2020. En av romanens huvudpersoner är en flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera).

”Många som läst min roman har berättat att de känt en ny slags sympati för musslor. Jag kom på idén om Raakkumetsä-kampanjen för att vi ska kunna överföra dessa positiva inställningar från fiktionen till verkligheten, till ett naturskyddsområde som förbättrar flodpärlmusslans levnadsförhållanden”, säger Kytömäki.

Flodpärlmusslor förekommer fortfarande ställvis i Finlands strömmande vatten. De förekommer mest i Norra Finland – i Södra Finland hankar sig musslorna endast fram i några få åar och älvar. Flodpärlmusslans liv har försvårats av att åar och älvar muddras och däms upp samt av jord- och skogsbrukets utsläpp av näringsämnen och slam.

En flodpärlmussla kan bli över 200 år gammal, och som art är den också urgammal. Flodpärlmusslor har funnits i hundra miljoner år, ända sedan dinosauriernas tid. Under de senaste hundra åren har arten hamnat i stora svårigheter på grund av mänsklig verksamhet, och i dagsläge klassificeras den som starkt hotad i Finland.

”Jag tycker att det här är mycket pinsamt för oss människor. Vad säger det om oss att vi på en så kort tid drivit en art nästan till utrotning som en gång i tiden överlevde asteroiden som tog livet av dinosaurierna?” funderar Kytömäki.

”Lyckligtvis har man börjat vidta korrigerande åtgärder, och Raakkumetsä-kampanjen är en av dem. Kampanjen ger alla en möjlighet att hjälpa till med köpet av den beskyddade skogen.”

Att beskydda skogen på avrinningsområdet av älven där flodpärlmussla förekommer leder till att skogen aldrig mer kommer att avverkas och marken aldrig mer kommer att röras. Från ett orört område hamnar det inget stoff som gör vattnet grumligare i älven såsom det gör på områden som bearbetats. Därför har skyddet av skogar en direkt inverkan på vattendragens kvalitet.

”Raakkumetsä-kampanjens budskap är att allt har en inverkan på allt i naturen. Om man vill att vattendragen och organismerna som lever i dem ska må bra kan man inte behandla skogen hur som helst”, konstaterar Kytömäki.

Anskaffningen av Raakkumetsä stöds också av Kytömäkis förlag Gummerus.

”Litteratur kan påverka tankar och förändra världen. Gummerus, som i år firar sitt 150-årsjubileum, beslöt att styra jubileumsgåvorna till Raakkumetsä-projektet. Anni Kytömäkis Finlandia-prisbelönta roman Margarita ger en röst till den utrotningshotade flodpärlmusslan på ett sätt som endast är möjligt i fiktionen. De tysta organismerna som lever på land och i vatten behöver författare för att ge dem en röst”, säger förläggare Anna Baijars, som är vd för Gummerus.

Man kan delta i Raakkumetsä-insamlingen genom att göra en donation på Stiftelsen för naturarvets webbplats eller direkt till stiftelsens insamlingskonto:

– Ange Luonnonperintösäätiö som mottagare
– Överför summan du vill donera till donationskontot FI78 5494 0950 0224 93
– Använd referensnumret 202769

Insamlingen öppnades 27.9.2022 och den pågår i två år.

(Foto: Panu Oulasvirta)

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen