Barnens skog hittades i Suomussalmi

Insamlingen som Stiftelsen för naturarvet och August Ludvig Hartwalls stiftelse genomförde för att grunda och beskydda Barnens skog slutfördes framgångsrikt beträffande skogsköpet. Insamlingen inleddes i maj 2021 och i slutet av december genomfördes köpet av fastigheten Arola i Suomussalmi.

”Området som valdes för Barnens skog innehåller väldigt varierande natur. Den gamla bondgården Arolas gård är en traditionell biotop som döljer många olika slags surrande. Bakom timmerhuset finns en stor skog med gamla tallar som sträcker sig mot himlen och som avgränsas av den glittrande sjön Junnojärvi. Här kommer barngrupper, familjer och naturälskare att få lära sig och hitta svar på varför det lönar sig att beskydda naturen”, säger Pepe Forsberg, verksamhetsledare för Stiftelsen för naturarvet.

Beslut om Barnens skogs regler och noggrannare användningsändamål kommer att fattas under våren 2022. Platsen kunde till exempel användas som mötesplats för scouter, lägerskolor och andra liknande grupper. Man planerar att ordna ett talko för Arolas huvudbyggnad och gårdsplan under sommaren 2022.

”Ur Stiftelsen för naturarvets perspektiv är Barnens skog ett strategiskt skyddsobjekt där man främjar hållbart friluftsliv. Området lämpar sig för dagsutflykter, paddling och till exempel bärplockning. Vi ser det här objektet som en viktig del av pusslet för den finländska naturrelationen och för att informera om utflyktsetikett”, fortsätter Pepe Forsberg.

”Barn och natur är centrala teman för August Ludvig Hartwalls stiftelse. Att kombinera de här två aspekterna i projektet Barnens skog känns mycket naturligt, roligt och viktigt. Vi ser projektet som en evig investering i den finländska naturen och ett trevligt sätt att lära barn mera om skogar,” säger Camilla Hartwall, som sitter i styrelsen för August Ludvig Hartwalls stiftelse.

I fortsättningen har man för avsikt att utvidga Barnens skog och återuppbygga delar av gårdsplanen. Vår kampanj fortsätter och man kan delta i insamlingen genom Stiftelsen för naturarvets webbutik på adressen https://luonnonperintosaatio.fi/sv/kampanjer/barnens-skog/ eller genom att göra en donation direkt till Stiftelsen för naturarvets donationskonto FI78 5494 0950 0224 93 med referensnumret 202109.

(Foto: Petri Haapala)

Senaste nyheterna

Tuomilehto. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Donerad lundskog beskyddas i Padasjoki

Stiftelsen för naturarvet har mottagit en gåva som består av en lundskog i naturtillstånd i Padasjoki. Skogsområdet ligger nordväst om Padasjoki centrum nära sjön Kirkkolammis västra strand. Det skyddade området får namnet Tuomilehto.
Lue lisää
Sitsapesämaa. Kuva: Petri Haapala
  • Nyheter ·

Naturområden skyddas i Enontekis 

Stiftelsen för naturarvet har skyddat ett område på drygt fyrtio hektar i Enontekis med hjälp av Övre Lapplands urskogsinsamling. Det nya naturskyddsområdet består av två skogiga och sumpiga skogsskiften som ligger cirka tio kilometer från varandra öst och sydöst om Enontekis centrum.  
Lue lisää
Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top