Värdefulla områden donerades till Stiftelsen för naturarvet

Under den gångna sommaren donerades flera olika slags naturområden till stiftelsen för naturarvet.

I Tuusniemi i Norra Savolax fick stiftelsen två skogar med gott trädbestånd av Finska kulturfonden. Saunaniitty och Tappuranrinne har en sammanräknad area på cirka nio hektar. De donerade skogarna hade redan skyddats: Saunaniitty skyddades genom lag redan 1992, medan Tappuranrinne skyddades 2005.

Gåvan var kopplad till ett testamente, vars villkor fastställde att fastigheternas ägare ska se till att naturskyddsområdenas asplund och våtmark beskyddas och bevaras för kommande generationer. Texten i det ursprungliga gåvobrevet lyder: ”Skogen har inte huggits på flera generationer, och på det skyddade området finns flera sällsynta växt- och djurarter.” Finska kulturfonden ansåg att när Stiftelsen för naturarvet tagit områdena i besittning har de kommit till rätt ägare och kommer att vårdas såsom testamentsgivaren avsåg.

Lasse Sipilä donerade tre hektar av myrmark i Varrassuo i Hollola, och enligt donatorns önskemål kommer området att kallas Emman Pehkula. Stiftelsen för naturarvet utreder möjligheten att utvidga det skyddade området i Varrassuo. Naturskyddsområdet ligger nära bosättning och ingår i det vackra myrlandskapet i kitteldalen där invånarna ofta vistas. På nordöstra sidan av Varrassuo ligger bl.a. skyddsområdet Soisalmensuo.

Dessutom fick stiftelsen en gåva av 3,2 hektar skog i Kouvola som består av två små, lummiga, sammanlänkade fastigheter. På området växer bland annat ekar, och där finns en fjärilsäng och en tjärn som varje sommar ger upphov till en ny generation av grodor. Enligt arvingarnas önskemål kommer området att kallas Eiranmetsä (Eiras skog) efter donatorernas mamma.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen