Värdefulla områden donerades till Stiftelsen för naturarvet

Under den gångna sommaren donerades flera olika slags naturområden till stiftelsen för naturarvet.

I Tuusniemi i Norra Savolax fick stiftelsen två skogar med gott trädbestånd av Finska kulturfonden. Saunaniitty och Tappuranrinne har en sammanräknad area på cirka nio hektar. De donerade skogarna hade redan skyddats: Saunaniitty skyddades genom lag redan 1992, medan Tappuranrinne skyddades 2005.

Gåvan var kopplad till ett testamente, vars villkor fastställde att fastigheternas ägare ska se till att naturskyddsområdenas asplund och våtmark beskyddas och bevaras för kommande generationer. Texten i det ursprungliga gåvobrevet lyder: ”Skogen har inte huggits på flera generationer, och på det skyddade området finns flera sällsynta växt- och djurarter.” Finska kulturfonden ansåg att när Stiftelsen för naturarvet tagit områdena i besittning har de kommit till rätt ägare och kommer att vårdas såsom testamentsgivaren avsåg.

Lasse Sipilä donerade tre hektar av myrmark i Varrassuo i Hollola, och enligt donatorns önskemål kommer området att kallas Emman Pehkula. Stiftelsen för naturarvet utreder möjligheten att utvidga det skyddade området i Varrassuo. Naturskyddsområdet ligger nära bosättning och ingår i det vackra myrlandskapet i kitteldalen där invånarna ofta vistas. På nordöstra sidan av Varrassuo ligger bl.a. skyddsområdet Soisalmensuo.

Dessutom fick stiftelsen en gåva av 3,2 hektar skog i Kouvola som består av två små, lummiga, sammanlänkade fastigheter. På området växer bland annat ekar, och där finns en fjärilsäng och en tjärn som varje sommar ger upphov till en ny generation av grodor. Enligt arvingarnas önskemål kommer området att kallas Eiranmetsä (Eiras skog) efter donatorernas mamma.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på telegram

Senaste nyheterna

  • Nyheter ·

Stormskadad skog skyddades i Kajana

Stiftelsen för naturarvet har skyddat en skog i Hannusranta i Kajana som skadats av ett häftigt åskväder. Skyddsområdet, som fick namnet Paatsamakorpi, träffades av en fallvind i juni 2020, vilket ledde till att området nu har hundratals kubik av vindfällda träd. Den fuktigbottnade blandskogen som är över hundra år gammal har nu en area på 10,5 hektar.
Lue lisää
  • Nyheter ·

Nytt skyddsområde i Egentliga Finland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med rikt trädbestånd i S:t Mårtens i Egentliga Finland. Skogen ska fridlysas som permanent skyddsområde. Området hette ursprungligen Palomäki, men som skyddsområde kommer det att heta Kaunilanmaa efter önskemål från de arvingar som sålde skogen.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top