Tavastland fick ett nytt skyddsområde

Antalet områden som Stiftelsen för naturarvet lyckats placera under beskydd i Tavastland blev större i juni 2013 med det skogstäckta ängsområdet Harjava som ligger i Kalvola i Tavastehus och omfattar 6,3 hektar.

De fuktiga och slingrande ängarna är omgivna av en skog som länge har stått där orörd. Skogen domineras av granar, och det förekommer murket trä speciellt i södra delen. De små skogstäckta öarna erbjuder i stället lövträd: björkar, gråalar, rönnar, sälgar och häggar.

Den lundliknande växtligheten vid norra kanten gäller måbär och tibast. Annars är vegetationen sådan som är typisk för färsk moskog eller skogskärr.

Bäcken som går genom en av områdets kanter rinner i sin naturliga fåra i Harjava.

Harjava ligger bara på ett par hundra meters avstånd från lundskyddsområdet Kalliomaa som är viktigt i riksomfattande skala. Det förekommer gott om hassel mellan de två skyddsområdena, alldeles i närheten av Harjava, till och med.

Harjava gäller stiftelsens 39:e skyddsområde och det nionde i Tavastland.

Foto: Anneli Jussila. 

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen