Tavastland fick ett nytt skyddsområde

Antalet områden som Stiftelsen för naturarvet lyckats placera under beskydd i Tavastland blev större i juni 2013 med det skogstäckta ängsområdet Harjava som ligger i Kalvola i Tavastehus och omfattar 6,3 hektar.

De fuktiga och slingrande ängarna är omgivna av en skog som länge har stått där orörd. Skogen domineras av granar, och det förekommer murket trä speciellt i södra delen. De små skogstäckta öarna erbjuder i stället lövträd: björkar, gråalar, rönnar, sälgar och häggar.

Den lundliknande växtligheten vid norra kanten gäller måbär och tibast. Annars är vegetationen sådan som är typisk för färsk moskog eller skogskärr.

Bäcken som går genom en av områdets kanter rinner i sin naturliga fåra i Harjava.

Harjava ligger bara på ett par hundra meters avstånd från lundskyddsområdet Kalliomaa som är viktigt i riksomfattande skala. Det förekommer gott om hassel mellan de två skyddsområdena, alldeles i närheten av Harjava, till och med.

Harjava gäller stiftelsens 39:e skyddsområde och det nionde i Tavastland.

Foto: Anneli Jussila. 

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top