Vehmaansuo

Kommun: Oulu
Skyddsår: 2021
Område: 14 ha
Tikankontit. Kuva, Seppo Kemppainen, Vastavalo

I slutet av 2021 köpte Stiftelsen för naturarvet en skogsfastighet som omfattar 14 hektar i Kiminge i Uleåborg. Området är betydelsefullt på grund av dess läge på Kiminge kalkområde. Kalken gör jordmånen mycket näringsrik, och därför förekommer där många sällsynta växter, svampar och mossor.

Det som är speciellt med Vehmaansuos blivande naturskyddsområde är dess betydande förekomster av guckusko. På sommaren 2021 uppskattades det att det på en skogsplätt på ett par ar fanns över tusen guckuskoblommor.

När guckuskon, som är en orkidé, blommar är den en av de ståtligaste växterna på Kiminges kalkområde, men många sällsynta arter är svårare att lägga märke till. Bland de mer diskreta kalkväxterna som förekommer i Vehmaansuo kan nämnas åtminstone tvåbladet. En noggrannare artinventering har inte ännu gjorts på området.

Som närmast sträcker sig Natura-området i Kiminge rikkärr, som ligger på samma kalkområde, till endast 200 meter från området Vehmaansuo som stiftelsen skaffat. NTM-centralen har målmedvetet beskyddat rikkärren i Kiminge under ett tjugotal år genom att köpa upp fastigheter och betala naturskyddsbidrag. Stiftelsen för naturarvets nya skyddsområde är ett fint komplement till skyddet av Kiminge kalkområde, som innehåller många utrotningshotade arter

Vehmaansuos skogsfastighet har använts för sedvanligt skogsbruk och den har bland annat dikats ut. Stiftelsen för naturarvet kommer att utreda hur man snabbare kan få området att återgå till naturtillstånd och förbättra lundarternas levnadsförhållanden.

Bildgalleri

Skydd en bit urskog

Vehmaansuo

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen