Sieidisuálui-Seitasaari

Kommun: Enare
Skyddsår: 2019
Område: 217 ha
Luonnonperintösäätiön suojelualue Seitasaari

Sieidisuálui – Seitasaari är ett vidsträckt skogsområde som påminner om en ödemark och ligger inom Syrminiemitrakten vid sjön Muddusjärvi i Enare. Det är stiftelsens 95:e skyddsområde och omfattar 217 hektar. Anskaffningen blev möjlig i slutet av sommaren 2019 när filmregissören Aki Kaurismäki gav oss en stor donation.

I områdets tystnad växer hundratals år gamla tallar varav en del redan håller på att bli torrakor. Det nya skyddsområdet ligger vid fem vatten. Två sjöar, Tontanvuottamajärvi och Hevosaitajärvi, kan ses samtidigt på ett lågt näs. Den vackra sjön Hevosaitajärvi ligger i sin helhet inom områdets gränser. På andra stranden stiger branta berg med urgamla furor varav några började växa där ungefär tusen år sedan.

Människan har också lämnat sina spår i skogen, men spåren håller på att försvinna: det som finns kvar av en flotte, ett kantigt hål som är graverat i en torraka för knipan och spår av gammalt skogsarbete.

Enligt kartan var områdets namn Anuntivaara när vi köpte det. Stiftelsen för naturarvet ville ändå ge ett nytt namn därför att området hade fått en ny roll efter att det hade blivit ett skyddsområde. På några kilometers avstånd i Syrminiemi ligger Seitavaara, som på samiska heter Sieidivääri, och på toppen finns en sejte, en helig sten för samerna. Den nuvarande kanalen gör Syrminiemi till en ö vilket också gjorde det möjligt för oss att byta namnet. Stiftelsen ville också respektera det samiska området och ge namnet på två språk. De lokala namnen kan för sin del göra att den som vandrar där kommer i kontakt med den lokala kulturen, en kultur som är äldre än den finländska och helgar naturen.

Vi fick goda nyheter om Seitasaaris framtid under hösten 2019: Forststyrelsen fridlyser en stor del av Syrminiemi alldeles i närheten av Seitasaari.

Bildgalleri

Skydd en bit urskog

Sieidisuálui – Seitasaari

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen