Skogen på ön Taavinsaari skyddas i Rautalampi

Stiftelsen för naturarvet har beskyddat skogen på ön Taavinsaari i Södra Konnevesi. Det nya naturskyddsområdet ligger nära Södra Konnevesi nationalpark, och stiftelsen köpte området av en privat ägare. Öns aspdominerade skog representerar en så kallad torr lund med mycket mångsidiga naturvärden. På Taavinsaari förekommer förutom asp, björk och barrträd också krävande lundarter såsom skogslind, tibast och skogstry. Det är möjligt att man före krigen hämtade husdjur hit på sommarbete.

”Här i trakten förde man hästar, kor och får till öarna på somrarna; på närliggande Kumpusaari fanns det hästar ännu på 1960-talet”, berättar Jorma Knuutinen från Rautalampi, som besökte ön på stiftelsens vägnar. ”På Taavinsaari tyder förekomsten av åtminstone teveronika, gulvial och häckvicker på tidigare bete och kulturens påverkan.

I naturskyddsområdet på drygt fyra hektar ingår också en vacker, speciell strandmyr. I öns fågelarter ingår gråspett och större hackspett samt orre.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen