Skogen på ön Taavinsaari skyddas i Rautalampi

Stiftelsen för naturarvet har beskyddat skogen på ön Taavinsaari i Södra Konnevesi. Det nya naturskyddsområdet ligger nära Södra Konnevesi nationalpark, och stiftelsen köpte området av en privat ägare. Öns aspdominerade skog representerar en så kallad torr lund med mycket mångsidiga naturvärden. På Taavinsaari förekommer förutom asp, björk och barrträd också krävande lundarter såsom skogslind, tibast och skogstry. Det är möjligt att man före krigen hämtade husdjur hit på sommarbete.

”Här i trakten förde man hästar, kor och får till öarna på somrarna; på närliggande Kumpusaari fanns det hästar ännu på 1960-talet”, berättar Jorma Knuutinen från Rautalampi, som besökte ön på stiftelsens vägnar. ”På Taavinsaari tyder förekomsten av åtminstone teveronika, gulvial och häckvicker på tidigare bete och kulturens påverkan.

I naturskyddsområdet på drygt fyra hektar ingår också en vacker, speciell strandmyr. I öns fågelarter ingår gråspett och större hackspett samt orre.

Senaste nyheterna

Tuomilehto. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Donerad lundskog beskyddas i Padasjoki

Stiftelsen för naturarvet har mottagit en gåva som består av en lundskog i naturtillstånd i Padasjoki. Skogsområdet ligger nordväst om Padasjoki centrum nära sjön Kirkkolammis västra strand. Det skyddade området får namnet Tuomilehto.
Lue lisää
Sitsapesämaa. Kuva: Petri Haapala
  • Nyheter ·

Naturområden skyddas i Enontekis 

Stiftelsen för naturarvet har skyddat ett område på drygt fyrtio hektar i Enontekis med hjälp av Övre Lapplands urskogsinsamling. Det nya naturskyddsområdet består av två skogiga och sumpiga skogsskiften som ligger cirka tio kilometer från varandra öst och sydöst om Enontekis centrum.  
Lue lisää
Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top