Vargskogen

Susimetsä. Kuva: Ville Heikkinen

Stiftelsen för naturarvet samlar in medel för att beskydda en gammal skog som lämpar sig som revir för vargen. Genom vargskogsinsamlingen vill Stiftelsen för naturarvet påminna om vargens viktiga plats i Finlands natur. Vargen har alltid varit ett viktigt kraftdjur i vårt lands natur- och kulturarv.  I vårt ekosystem är vargen en nyckelart, och den har den viktiga uppgiften att reglera balansen i naturen genom att hindra att bestånden av hjortdjur och små rovdjur växer sig för stora.

Under de senaste årtiondena har antalet vargar i Finland varierat från färre än hundra till cirka trehundra individer. I hela vårt land finns det färre vargar än saimenvikare. Till exempel WWF har bedömt att vargens verkliga hotklass i Finland sannolikt skulle vara ytterst utrotningshotad. Den största hotfaktorn för vargen är jakt. Förutom tjuvjakt hotas vargbeståndet också av den lagliga jakten som godkänts av staten.

”Här på Stiftelsen för naturarvet vill vi erbjuda trygga tillflyktsorter för vargarna, som är ståtliga och viktiga djur i Finlands natur. Med tanke på artens utrotningsklass är vargjakt en naturvidrig och ryggradslös verksamhet. Jag vill utmana alla som vill hjälpa detta mytiska finländska djur: låt oss tillsammans beskydda en skog för vargarna”, uppmanar Anneli Jussila, naturskyddschef hos Stiftelsen för naturarvet.

Vargskogsinsamlingen har fått en betydande grundplåt av Suomen Susi 2013 ry. När föreningen lade ner sin verksamhet beslöt man att styra föreningens alla medel till Stiftelsen för naturarvet. Suomen Susi 2013 ry vill delta i att trygga ett revir för vargarna där ingen vargjakt kan ske.

Stiftelsen för naturarvets Vargskogsinsamling öppnades i januari 2023, och den pågår i två år. Man kan delta i insamlingen genom att betala in en summa på Stiftelsens donationskonto:

– Ange Luonnonperintösäätiö som mottagare
– Överför summan du vill donera till donationskontot FI78 5494 0950 0224 93
– Använd referensnumret 210777

Man kan också erbjuda att sälja eller ge tips om en lämplig Vargskog till Stiftelsen.

Donera till kampanjen

Vargskogen

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen