Suomen Metsä (Finlands skog)

Suomen metsä (Finlands skog) är ett välgörenhetsinitiativ vars mål är att skydda skogar i Finland. Pengarna som samlas in i kampanjen används för att köpa en skog som får bära kampanjnamnet. Syftet är att hitta en skog att skydda i södra Finland, där skogarnas skyddsstatus är svagast och skyddsbehovet är brådskande.

Du, jag, vi! Tillsammans kan vi skydda Finlands skogar och stoppa artutrotningen. Var med och rädda en av vår lands mest hotade livsmiljöer, naturskogarna.

Suomen metsä -initiativet inkluderar ett cykelevenemang som kommer att äga rum den 27 maj 2023. Målet är att cykla från Helsingfors till Hangö. Rutten är cirka 130 kilometer lång. Ta med din cykel, dina vänner, dina kollegor och din familj! Var en del av lösningen! Genom att delta kan du hjälpa till att skydda Finlands skogar och vara med och väcka uppmärksamhet och samtidigt ha kul med dina vänner och familj! Detta unika evenemang och den tillhörande insamlingen är öppet för alla intresserade. Deltagande och registrering för evenemanget är gratis. Mer information: https://suomenmetsa.fi/se/

Syftet med Suomen Metsä-insamlingen, som Stiftelsen för naturarvet öppnade i mars 2022, är att samla in medel för att anskaffa ett nytt naturskyddsområde. Vi letar efter en lämplig skog i södra Finland, i första hand i Nyland, inom ett rimligt cykelavstånd från Helsingfors. Insamlingen pågår tills vidare.

Du kan delta i Suomen Metsä-insamlingen genom att ge en gåva på Stiftelsen för naturarvets hemsida eller genom att donera ett valfritt belopp direkt till stiftelsens insamlingskonto enligt följande:

  • Skriv in Stiftelsen för naturarvet som betalningsmottagare
  • Överför ett valfritt belopp till insamlingskontot för donationer FI78 5494 0950 0224 93
  • Använd följande referensnummer: 202633

Insamlingen framsteg

37.907,15 €

29.03.2023

Donera till kampanjen

Suomen Metsä (Finlands skog)

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen