Flodpärlmusslans skog

Raakut. Kuva: Panu Oulasvirta

Idén till kampanjen Flodpärlmusslans skog kom från en av Stiftelsen för naturarvets styrelsemedlemmar, författaren Anni Kytömäki, vars roman Margarita tilldelades Finlandia-priset för skönlitteratur 2020. En av romanens huvudpersoner är en flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera).

Flodpärlmusslor förekommer fortfarande ställvis i Finlands strömmande vatten. De förekommer mest i Norra Finland – i Södra Finland hankar sig musslorna endast fram i några få åar och älvar. Flodpärlmusslans liv har försvårats av att åar och älvar muddras och däms upp samt av jord- och skogsbrukets utsläpp av näringsämnen och slam.

En flodpärlmussla kan bli över 200 år gammal, och som art är den också urgammal. Flodpärlmusslor har funnits i hundra miljoner år, ända sedan dinosauriernas tid. Under de senaste hundra åren har arten hamnat i stora svårigheter på grund av mänsklig verksamhet, och i dagsläge klassificeras den som starkt hotad i Finland.

Att beskydda skogen på avrinningsområdet av älven där flodpärlmussla förekommer leder till att skogen aldrig mer kommer att avverkas och marken aldrig mer kommer att röras. Från ett orört område hamnar det inget stoff som gör vattnet grumligare i älven såsom det gör på områden som bearbetats. Därför har skyddet av skogar en direkt inverkan på vattendragens kvalitet.

”Flodpärlmusslans skog -kampanjens budskap är att allt har en inverkan på allt i naturen. Om man vill att vattendragen och organismerna som lever i dem ska må bra kan man inte behandla skogen hur som helst”, konstaterar Kytömäki.

Anskaffningen av Flodpärlmusslans skog stöds också av Kytömäkis förlag Gummerus.

”Litteratur kan påverka tankar och förändra världen. Gummerus, som i år firar sitt 150-årsjubileum, beslöt att styra jubileumsgåvorna till projektet Flodpärlmusslans skog. Anni Kytömäkis Finlandia-prisbelönta roman Margarita ger en röst till den utrotningshotade flodpärlmusslan på ett sätt som endast är möjligt i fiktionen. De tysta organismerna som lever på land och i vatten behöver författare för att ge dem en röst”, säger förläggare Anna Baijars, som är vd för Gummerus.

Man kan delta i insamlingen Flodpärlmusslans skog genom att göra en donation på Stiftelsen för naturarvets webbplats eller direkt till stiftelsens insamlingskonto:

– Ange Luonnonperintösäätiö som mottagare
– Överför summan du vill donera till donationskontot FI78 5494 0950 0224 93
– Använd referensnumret 202769

Insamlingen öppnades 27.9.2022 och den pågår i två år.

Donera till kampanjen

Flodpärlmusslans skog

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen