Jalos hemstig blev skyddad i Suomussalmi

Författaren och kraftkarlen inom Övre Kajanalands kultur Jalo Heikkinen, som avled i slutet av 2020, fick sin önskan uppfylld när skogen kring hans hem överfördes till Stiftelsen för naturarvet i april. Det nya naturskyddsområdet på Tihisenniemi i Suomussalmi omfattar 22 hektar strandskog som såldes till stiftelsen av Jalo Heikkinens änka Raija Heikkinen.

Tihisenniemi består huvudsakligen av 130 år gammal moskog som domineras av barrträd. Skogen har brukats försiktigt redan av Jalos far Setti Heikkinen, som var vida känd i trakterna.

Ari-Pekka Auvinen, naturvårdsexpert på Stiftelsen för naturarvet, besökte skyddsområdet under våren när det fortfarande fanns snö i skogen.

”Under skidresan i april till Tihisenniemi steg solen bakom Vuonaniemi på motsatta stranden. En hackspett knackade på sidan av en torrfura som tidigare snövintrar hade brutit, och flera tjädrar brakade i flykt från en grandunge med långskäggiga träd,” beskriver Auvinen.

Naturskyddsområdet i Tihisenniemi innefattar ungefär en halv kilometer av sjön Kiantajärvis strandlinje. Jalo Heikkinens hemstig följer denna strandlinje.

Utöver ett antal publicerade böcker och en grundlig studie om Ilmari Kianto, var ett av Jalo Heikkinens mest kända projekt Soiva metsä, alltså den klingande skogen, i Suomussalmi. Skogen ligger på Kaunisniemiåsen tio kilometer sydväst om Tihisenniemi, och i den finns stora, specialtillverkade instrument utplacerade bland träden. Som i många andra verk av Jalo Heikkinen, betonas också här människans förhållande till hemtrakten och särskilt till dess natur.

”I april klingade hela skogen på Tihisenniemi med sången av korsnäbb och talltita till minnet av Jalo,” berättar naturvårdsexperten Auvinen om vårens utflykt till området.

Foto: Ari-Pekka Auvinen

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen