Jalos hemstig blev skyddad i Suomussalmi

Författaren och kraftkarlen inom Övre Kajanalands kultur Jalo Heikkinen, som avled i slutet av 2020, fick sin önskan uppfylld när skogen kring hans hem överfördes till Stiftelsen för naturarvet i april. Det nya naturskyddsområdet på Tihisenniemi i Suomussalmi omfattar 22 hektar strandskog som såldes till stiftelsen av Jalo Heikkinens änka Raija Heikkinen.

Tihisenniemi består huvudsakligen av 130 år gammal moskog som domineras av barrträd. Skogen har brukats försiktigt redan av Jalos far Setti Heikkinen, som var vida känd i trakterna.

Ari-Pekka Auvinen, naturvårdsexpert på Stiftelsen för naturarvet, besökte skyddsområdet under våren när det fortfarande fanns snö i skogen.

”Under skidresan i april till Tihisenniemi steg solen bakom Vuonaniemi på motsatta stranden. En hackspett knackade på sidan av en torrfura som tidigare snövintrar hade brutit, och flera tjädrar brakade i flykt från en grandunge med långskäggiga träd,” beskriver Auvinen.

Naturskyddsområdet i Tihisenniemi innefattar ungefär en halv kilometer av sjön Kiantajärvis strandlinje. Jalo Heikkinens hemstig följer denna strandlinje.

Utöver ett antal publicerade böcker och en grundlig studie om Ilmari Kianto, var ett av Jalo Heikkinens mest kända projekt Soiva metsä, alltså den klingande skogen, i Suomussalmi. Skogen ligger på Kaunisniemiåsen tio kilometer sydväst om Tihisenniemi, och i den finns stora, specialtillverkade instrument utplacerade bland träden. Som i många andra verk av Jalo Heikkinen, betonas också här människans förhållande till hemtrakten och särskilt till dess natur.

”I april klingade hela skogen på Tihisenniemi med sången av korsnäbb och talltita till minnet av Jalo,” berättar naturvårdsexperten Auvinen om vårens utflykt till området.

Foto: Ari-Pekka Auvinen

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på telegram

Senaste nyheterna

  • Nyheter ·

Skogen Myllyniitty skyddas i Valkeakoski

På sommaren lyckades Stiftelsen för naturarvet göra en affär på ett skogsområde i södra Birkaland som kommer att kallas Myllyniitty. Området ligger i Paino i Valkeakoski och sträcker sig ända till sjön Painonjärvis stränder. I det här naturskyddsområdet på knappa 15 hektar ingår en vacker liten älv i en naturlig fåra som börjar i sjön Iso Leppäjärvi och mynnar ut i Painonjärvi. Den första delen av älven är full av små, störtande forsar – här kan skillnaderna i terrängen ibland vara mer än 20 meter.
Lue lisää
  • Nyheter ·

I Sodankylä skyddades urskog som gränsar Sompio naturreservat

I början av maj köpte Stiftelsen för naturarvet den gamla skogen Mukkavaara i Vuotso i Sodankylä. Området på totalt 88 hektar består av två jordlotter varav den större, ett område på cirka 67 hektar, har en direkt gräns med Sompio naturreservat som grundades 1956. Från Mukkavaara skog är det sju kilometer till guldbyn Tankavaara, och tre kilometer till Urho Kekkonens nationalpark.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top