Hemskog sökes för sommargyllingen i Södra Savolax

Stiftelsen för naturarvet, föreningarna Etelä-Savon lintuharrastajat Oriolus ry, Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry och Kangasniemen Luonto ry, Håll Skärgården Ren rf och Södra Savolax distrikt vid Finlands naturskyddsförbund inledde en kampanj i juli 2021 vars syfte är att hitta och beskydda en hemskog för sommargyllingen i Södra Savolax. Kampanjens beskyddare är arkiater Risto Pelkonen.

Sommargyllingen (Oriolus oriolus) är en fågelart som är fridlyst i Finland, och som definierats som starkt hotad sedan 2015. Den häckar huvudsakligen i Södra Finland och Insjöfinland, och den är Södra Savolax landskapsfågel. Sommargyllingens typiska livsmiljöer är gamla lövskogar som ligger nära vattendrag, så att beskydda dessa skogar är avgörande för att bevara arten.

Vem som helst kan delta i att beskydda sommargyllingens hemskog genom att donera en valfri summa till kampanjen. Företag, samfund och andra instanser är också välkomna att stödja projektet med en summa de själv väljer. Stiftelsen för naturarvet ansvarar för att hitta och beskydda en hemskog för sommargyllingen.

Så här gör man donationer till sommargyllingens hemskog på Stiftelsen för naturarvets konto för donationer:

– Ange Stiftelsen för naturarvet som mottagare
– Flytta den valda summan till kontot för donationer FI78 5494 0950 0224 93
– Använd referensnumret 202112

Insamlingen inleddes 1.7.2021 och den pågår i två år.

Senaste nyheterna

Tuomilehto. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Donerad lundskog beskyddas i Padasjoki

Stiftelsen för naturarvet har mottagit en gåva som består av en lundskog i naturtillstånd i Padasjoki. Skogsområdet ligger nordväst om Padasjoki centrum nära sjön Kirkkolammis västra strand. Det skyddade området får namnet Tuomilehto.
Lue lisää
Sitsapesämaa. Kuva: Petri Haapala
  • Nyheter ·

Naturområden skyddas i Enontekis 

Stiftelsen för naturarvet har skyddat ett område på drygt fyrtio hektar i Enontekis med hjälp av Övre Lapplands urskogsinsamling. Det nya naturskyddsområdet består av två skogiga och sumpiga skogsskiften som ligger cirka tio kilometer från varandra öst och sydöst om Enontekis centrum.  
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top