Haviseva beskyddas på Storön

Stiftelsen för naturarvet har nyligen köpt en skog i byn Marttila i Lojo som ska beskyddas och kallas Haviseva. Skogen, som omfattar cirka tre hektar, ligger på Storön, som är den största ön i Lojo sjö, och har cirka 150 meter strandlinje.

Det viktigaste på området ur naturskyddsperspektiv är det frodiga klibbals-madkärret i naturtillstånd. Denna naturtyp har klassificerats som sårbar. Klibbalsdominerade strandkärr är mycket viktiga objekt med tanke på naturens mångfald. Havisevas lundområde är också värdefullt, eftersom där växer hasselbuskar, aspar och almar. En del av almarna är väldigt gamla.

”Området är en äkta hemiboreal lund, som är typisk för Lojoregionen”, konstaterar agronom Mikko Hovila, vice styrelseordförande för Stiftelsen för naturarvet, som gjorde ett utvärderingsbesök till skogen före köpet slutfördes. 

Det är också viktigt att Haviseva är väl kopplat till närliggande naturskyddsområden, som det finns flera av på Storön. Kynnepää naturskyddsområde, som stiftelsen skaffade ifjol, ligger knappt en kilometer österut, och cirka tre kilometer västerut finns Karkali naturreservat.

”Ett sådant här nätverk av skyddsområden som består av närliggande skogar är en väldigt meningsfull helhet ur naturskyddsbiologiskt perspektiv, och det bevarar en lundtyp som är särskilt värdefull på Storöns område”, tillägger Mikko Hovila.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen