Haviseva beskyddas på Storön

Stiftelsen för naturarvet har nyligen köpt en skog i byn Marttila i Lojo som ska beskyddas och kallas Haviseva. Skogen, som omfattar cirka tre hektar, ligger på Storön, som är den största ön i Lojo sjö, och har cirka 150 meter strandlinje.

Det viktigaste på området ur naturskyddsperspektiv är det frodiga klibbals-madkärret i naturtillstånd. Denna naturtyp har klassificerats som sårbar. Klibbalsdominerade strandkärr är mycket viktiga objekt med tanke på naturens mångfald. Havisevas lundområde är också värdefullt, eftersom där växer hasselbuskar, aspar och almar. En del av almarna är väldigt gamla.

”Området är en äkta hemiboreal lund, som är typisk för Lojoregionen”, konstaterar agronom Mikko Hovila, vice styrelseordförande för Stiftelsen för naturarvet, som gjorde ett utvärderingsbesök till skogen före köpet slutfördes. 

Det är också viktigt att Haviseva är väl kopplat till närliggande naturskyddsområden, som det finns flera av på Storön. Kynnepää naturskyddsområde, som stiftelsen skaffade ifjol, ligger knappt en kilometer österut, och cirka tre kilometer västerut finns Karkali naturreservat.

”Ett sådant här nätverk av skyddsområden som består av närliggande skogar är en väldigt meningsfull helhet ur naturskyddsbiologiskt perspektiv, och det bevarar en lundtyp som är särskilt värdefull på Storöns område”, tillägger Mikko Hovila.

Senaste nyheterna

Tuomilehto. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Donerad lundskog beskyddas i Padasjoki

Stiftelsen för naturarvet har mottagit en gåva som består av en lundskog i naturtillstånd i Padasjoki. Skogsområdet ligger nordväst om Padasjoki centrum nära sjön Kirkkolammis västra strand. Det skyddade området får namnet Tuomilehto.
Lue lisää
Sitsapesämaa. Kuva: Petri Haapala
  • Nyheter ·

Naturområden skyddas i Enontekis 

Stiftelsen för naturarvet har skyddat ett område på drygt fyrtio hektar i Enontekis med hjälp av Övre Lapplands urskogsinsamling. Det nya naturskyddsområdet består av två skogiga och sumpiga skogsskiften som ligger cirka tio kilometer från varandra öst och sydöst om Enontekis centrum.  
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top