Tre skogar i arv till stiftelsen i Sibbo

Naturvännen Kaj Törngren lämnade den största delen av sin egendom, alltså en gård i Sibbo tillsammans med skogarna och åkrarna, i arv till Stiftelsen för naturarvet. Törngren har låtit skogarna växa i lugn och ro för det mesta och förvarat en del av dem helt orörda. Genom detta värdefulla arv blir det möjligt att skydda tre skogar som kommer att kallas Törngrens skog, Fågelskog och Lillskogen.

Dessa tre skogar som står nära varandra på den frodiga marken täcker tillsammans en areal på ungefär 13 hektar. I den största skogen, alltså Törngrens skog, finns ståtliga aspar i stora mängder och gott om murket trä.

”En fascinerande stig går genom den här ståtliga, lummiga och lundartade skogen och leder till närheten av Keravajoki å och sammanflödet av Haarajoki ås armar. Trädens storlek och omväxlingen mellan lövträd och barrträd skapar en riktig urskogs atmosfär”, beskriver stiftelsens naturskyddschef Anneli Jussila landskapen inom området.

Enligt Jussila tänker man i samband med Törngrens skog lämna en del av ängen med intressanta växtarter som buffertzon. Avsikten är att sälja åkrarna och byggnaderna så att stiftelsen får mer tillgångar för att köpa nya områden.

”I närmiljön finns det egentligen inte skogar som skyddas vilket gör att de här skogarna som man har lämnat i fred erbjuder ett efterlängtat bidrag till östra Nylands skyddssituation”, tackar Anneli Jussila.

Foto: Anneli Jussila

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på telegram

Senaste nyheterna

  • Nyheter ·

Nytt skyddsområde i Egentliga Finland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med rikt trädbestånd i S:t Mårtens i Egentliga Finland. Skogen ska fridlysas som permanent skyddsområde. Området hette ursprungligen Palomäki, men som skyddsområde kommer det att heta Kaunilanmaa efter önskemål från de arvingar som sålde skogen.
Lue lisää
  • Nyheter ·

Pyysmäki skog beskyddas i Somero

ktfull skog i Somero i Egentliga Finland. Pyysmäki skog ligger i den sydvästligaste delen av den sydboreala barrskogszonen i Sydvästra Tavastland. Skogen, som omfattar cirka åtta hektar, består i huvudsak av grandominerad frisk mo av blåbärstyp, med storvuxna tallar, gamla vårtbjörkar och grova aspar.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top