Tre skogar i arv till stiftelsen i Sibbo

Naturvännen Kaj Törngren lämnade den största delen av sin egendom, alltså en gård i Sibbo tillsammans med skogarna och åkrarna, i arv till Stiftelsen för naturarvet. Törngren har låtit skogarna växa i lugn och ro för det mesta och förvarat en del av dem helt orörda. Genom detta värdefulla arv blir det möjligt att skydda tre skogar som kommer att kallas Törngrens skog, Fågelskog och Lillskogen.

Dessa tre skogar som står nära varandra på den frodiga marken täcker tillsammans en areal på ungefär 13 hektar. I den största skogen, alltså Törngrens skog, finns ståtliga aspar i stora mängder och gott om murket trä.

”En fascinerande stig går genom den här ståtliga, lummiga och lundartade skogen och leder till närheten av Keravajoki å och sammanflödet av Haarajoki ås armar. Trädens storlek och omväxlingen mellan lövträd och barrträd skapar en riktig urskogs atmosfär”, beskriver stiftelsens naturskyddschef Anneli Jussila landskapen inom området.

Enligt Jussila tänker man i samband med Törngrens skog lämna en del av ängen med intressanta växtarter som buffertzon. Avsikten är att sälja åkrarna och byggnaderna så att stiftelsen får mer tillgångar för att köpa nya områden.

”I närmiljön finns det egentligen inte skogar som skyddas vilket gör att de här skogarna som man har lämnat i fred erbjuder ett efterlängtat bidrag till östra Nylands skyddssituation”, tackar Anneli Jussila.

Foto: Anneli Jussila

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen