Faddrar för allokerade insamlingar

Stiftelsen för naturarvet kan starta en insamling för ett visst område och eventuellt även för ett visst angivet skogsobjekt. Man kan bidra till insamlingen med en enstaka donation, men om man vill donera på ett bra och effektivt sätt så kan man bli fadder för insamlingen och förbinda sig att donera regelbundet.

Vi har nu två kampanjerna som du kan stöda som fadder. Anmäl dig som fadder via nätet

Du kan anmäla dig till att bli fadder för en insamling också genom att skicka e-post till adressen info@luonnonperintosaatio.fi på svenska eller finska och betala den summan som du vill donera in på vårt konto FI78 5494 0950 0224 93. Var vänlig och använd våra referensnummer: Kuukkelimetsä Kymenlaaksoon 20268 eller Österbottens myrkampanjen 20666. 

Kampanjens faddrar kan donera en liten summa varje månad, 10 euro eller mera, eller en större summa på en gång, 120 euro per år eller mera.